Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/08/2015 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 01/07/2015 tarih ve 2015/7 sayılı Temmuz ayı olağan 1. ve 2. Oturum meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 01.07.2015 tarih ve 2015/7 sayılı Belediye Meclis Toplantısından, 05.08.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 01.07.2015 tarih ve 2015/7-93 sayılı meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Melicek Mahallesi 346 parsel, 513 parsel, 101 ada 5 parsel, 104 ada 1 parsel, 105 ada 1 parsel, 107 ada 1 ve 2 parsel, 108 ada 7 parsel, 109 ada 1 parsel, 113 ada 6 parsel, 114 ada 1 parsel, 115 ada 5 parsel, 120 ada 1 ve 8 parsel, 119 ada 7 ve 11 parsel, 121 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 122 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 123 ada 4, 5 ve 7 parsel, 124 ada 2, 3 ve 4 parsel 125 ada 1 parsel,
Yazlık Mahallesi 104 ada 1 parsel, 113 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel, 118 ada 1 parsel, 120 ada 1 parsel, 121 ada 1 parsel, 122 ada 1 parsel, 123 ada 1 parsel, 143 ada 1, 3, 22 ve 33 parsel, 148 ada 6 parsel, 165 ada 8 parsel, 170 ada 12 parsel, 172 ada 1 parsel,
Orhaniye Mahallesi 123 ada 1 parsel, 125 ada 2 parsel, 127 ada 19 parsel , 131 ada 7 parsel, 132 ada 1 parsel, 135 ada 1 parsel, 141 ada 6,7 ve 10 parsel, 142 ada 1 ve 4 parsel, 143 ada 1, 2 ve 8 parsel, 144 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ve 10 parseller, 147 ada 2, 3 ve 4 parsel, 148 ada 1, 2 ve 5 parsel, 153 ada 3 parsel, 154 ada 1 parsel, 157 ada 5 ve 7 parsel, 159 ada 2 parsel, 160 ada 2 ve 3 parsel, 161 ada 1 parsel, 168 ada 10 parsel,
 Bulgurluk Mahallesi 1622, 1623, 1624, 1634, 1635, 1643, 1647, 1648, 1654, 1657, 1658, 1664, 1665 ve 1687 parsel, sayılı yerlerin satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müd.)
6- Belediyemizce 05-06 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1’ inci Ereğli Süt ve Süt ürünleri Festivalinin yapılması ve festival içerisinde yer alan yarışmalarda ( Süt Sağımı, Yoğurt Yeme vs.) dereceye girenlere ödül verilmesi ile verilecek olan ödüllerin belirlenmesinde Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
7- Eylül ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)
 
1- Belediye meclisimizin 05/08/2015 tarihli Ağustos ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Fen İşleri Müdürlüğünün Kredi alınması ve başkanlık makamına yetki verilmesi konusunu gündemin 7. maddesi olarak gündeme dahil edilmesi oylanarak oybirliği ile gündeme dahil edilmiş olup, kapanış maddesi bir sonraki maddeye kaydırılmıştır.
2- 01/07/2015 tarih ve 2015/7 sayılı Temmuz ayı olağan 1. ve 2. Oturum meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 01.07.2015 tarih ve 2015/7 sayılı Belediye Meclis Toplantısından, 05.08.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 01.07.2015 tarih ve 2015/7-93 sayılı meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2015/26, 2015/27, 2015/28, 2015/29 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Melicek Mahallesi 346 parsel, 513 parsel, 101 ada 5 parsel, 104 ada 1 parsel, 105 ada 1 parsel, 107 ada 1 ve 2 parsel, 108 ada 7 parsel, 109 ada 1 parsel, 113 ada 6 parsel, 114 ada 1 parsel, 115 ada 5 parsel, 120 ada 1 ve 8 parsel, 119 ada 7 ve 11 parsel, 121 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 122 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 123 ada 4, 5 ve 7 parsel, 124 ada 2, 3 ve 4 parsel 125 ada 1 parsel, Yazlık Mahallesi 104 ada 1 parsel, 113 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel, 118 ada 1 parsel, 120 ada 1 parsel, 121 ada 1 parsel, 122 ada 1 parsel, 123 ada 1 parsel, 143 ada 1, 3, 22 ve 33 parsel, 148 ada 6 parsel, 165 ada 8 parsel, 170 ada 12 parsel, 172 ada 1 parsel, Orhaniye Mahallesi 123 ada 1 parsel, 125 ada 2 parsel, 127 ada 19 parsel , 131 ada 7 parsel, 132 ada 1 parsel, 135 ada 1 parsel, 141 ada 6,7 ve 10 parsel, 142 ada 1 ve 4 parsel, 143 ada 1, 2 ve 8 parsel, 144 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ve 10 parseller, 147 ada 2, 3 ve 4 parsel, 148 ada 1, 2 ve 5 parsel, 153 ada 3 parsel, 154 ada 1 parsel, 157 ada 5 ve 7 parsel, 159 ada 2 parsel, 160 ada 2 ve 3 parsel, 161 ada 1 parsel, 168 ada 10 parsel, Bulgurluk Mahallesi 1622, 1623, 1624, 1634, 1635, 1643, 1647, 1648, 1654, 1657, 1658, 1664, 1665 ve 1687 parsel, sayılı yerlerin satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
6- Belediyemizce 05-06 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1’ inci Ereğli Süt ve Süt ürünleri Festivalinin yapılması ve festival içerisinde yer alan yarışmalarda ( Süt Sağımı, Yoğurt Yeme vs.) dereceye girenlere ödül verilmesi ile verilecek olan ödüllerin belirlenmesinde Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaçı olan Iş Makinası,Kamyon,Tır ve benzeri araçlarının  alımında kullanmak üzere ve Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,İşgal Harçı ve Kira gelirlerini teminat göstermek kaydı ile Belediyemizce İller Bankasından 1.500.000,00TL(BirmilyonbeşyüzbinTürk lirası) kredi alınması için   5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Sayın Belediye  Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in yetkilendirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı meclis toplantı tarihinin 02 Eylül 2015 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ağustos ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 


  HALİL KARAKUŞ                AGAH TAŞKIN             ÖZKAN ÖZGÜVEN
MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ             MECLİS BAŞKANI                                 
          İmza                                        İmza                           (Belediye Başkanı)
                                                                                                      İmza