Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

2014 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ
Saygıdeğer Ereğlililer;
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel seçimlerinden sonra Ereğli’mize hizmet için bayrağı devraldık. Göreve başladığımız ilk günden itibaren bizlere gösterdiğiniz teveccühleriniz en büyük güç kaynağımız oldu.
Göreve geldikten sonra katılımcı, halka açık, insana önem veren belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin istek ve önerilerini rahatça iletebilecekleri ‘www.birlikteyönetelimeregli.com’ web sayfası, belediyemiz içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini alan ‘Beyaz Masa’ ve ‘Alo Belediye’ hizmetlerini hayata geçirdik.
Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizlemek ve bakımını yapmak üzere Evde Bakım Hizmeti’ni hayata geçirdik, Onkoloji hastaları için Konya’ya düzenli servis hizmeti sunduk ve kadınlarımız için haftada bir gün Konya’ya kültür turları düzenledik. Ramazan ayı boyunca Oğuz Ata Sosyal Tesisleri’nde halkımızın büyük beğenisini kazanan Ramazan Etkinlikleri düzenledik, ayrıca her gün farklı mahallelerimizde iftar yemekleri organize ettik.
Şehrimizin çehresini daha yeşil ve vatandaşımıza yakışır hale getirmek için fidan ve süs bitkisi dikimi ve ağaçlandırma çalışması yaptık, ayrıca mahallelerimize yeni parklar kazandırdık.
Rutin yol, kaldırım, altyapı gibi belediye hizmetlerinin yanında Ereğli’mizin geleceği için büyük önem arz eden ve şehrimize katma değer sağlayacak İvriz Sağ Sahil Kapalı Sulama Sistemi Projesi’nin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunduk ve bu konuda öncülük ettik.
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen görevlerle ilgili hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi ve aksaklık olmaması için hizmetlerin takibini ve koordinasyonunu sağladık.
İnsanı merkez alan, sorunlara gerçekçi, etkili çözümler üreten ve geleceğin kentini oluşturmaya çalışan bir belediyecilik anlayışıyla 2014 yılını geride bırakıp 2015 ve daha sonrası için Ereğli’mizin adını daha fazla duyuracak projelerimizi de hazırlayıp uygulama çalışmalarına hızla başlanacak şekilde teknik ve finansman altyapısını oluşturmaktayız.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 56’ncı maddeleri gereği 2014 Yılı Faaliyet Raporunu kitapçık haline getirerek bilgilerinize sunduk. 2014 Yılı Faaliyet Raporumuz; İdaremizin misyonu, vizyonu ve stratejik planları doğrultusunda hazırlandı. Bu rapor hazırlanırken kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamayı öncelik kabul ettik. Kamuoyunu bilgilendirirken hesap verebilme sorumluluğuyla bilgileri tarafsız ve önyargısız bir şekilde verdik; anlaşılır ve sade bir dil kullandık. 2014 Yılı Faaliyet Raporu; Belediyemiz Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçları esas alınarak hazırlanmış ve takdirlerinize sunulmuştur.
Saygılarımla…
                                                                                                                                                                                                   Özkan ÖZGÜVEN
                                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı