Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/03/2020 Tarihli Mart Ayı Meclis Gündemi

         
 
KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 4/03/2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.
       İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur. 
 
 
 
        Hüseyin OPRUKÇU
        Belediye Başkanı 
 
 
GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
2- 5/02/2020 tarihinde yapılan Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
3- 4/03/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
4- 5.02.2020 tarihli ve 19 sayılı Belediye Meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen, meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 4 adet imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
5- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Toros Mahallesi Şehit Metin Düzgün Caddesi No:66 adresindeki mescit, büfe, depo ve wc den oluşan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre Adalet Bakanlığı Ereğli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsis edilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 
6- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz muhtelif yerlerinde bulunan baz istasyonlarından kira süresi bitenlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Bulgurluk Mahallesi 2558 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak mülkiyeti Belediyemize ait ekli krokide B (4178,31m²) ve C (12592,96m²) ile gösterilen parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Nisan ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)