Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

2013 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Hukuka uygun, şeffaf ve yenilikçi bir yönetim anlayışı ve yasalar çerçevesinde verilen yetki ve imkânları en etkin bir şekilde kullanarak, halkımızın hayat standardını sürekli yükseltmek vizyonu ile çıktığımız yolda 5. hizmet yılımızı tamamlamış bulunmaktayız.

 

Bu beş yıllık süre zarfında belediyemizin imkânları çerçevesinde Ereğli halkına layık olduğu hizmetleri sunabilmek gayreti içerisinde olduk. Beşinci yılımızda yol, su, kanalizasyon v.s alt ve üst yapı gibi rutin belediyecilik hizmetlerimiz tüm hızıyla sürdürülmüş olup, bütün bu hizmetlere raporumuz içerisinde ayrıntıları ile yer verilmiştir. Rutin sayılan bu hizmetlerimizin tamamı şehrimiz insanı için birbirinden değerli ve önemli hizmetlerdir.

 

Ereğli’de yeşil dokuyu oluşturmak çok önemsediğimiz konuların başında gelmiştir. Bu çerçevede 2013 yılında toplam 52.435 adet fidan ve 53.650 adet mevsimlik çiçek toprakla buluşturulmuştur.

 

Ereğli’mizin tarihi dokusu olan ve ecdadımızdan miras kalan Ulu Cami ve Kervansaray önündeki çok katlı iş merkezi ile zemindeki dükkânların kamulaştırma işlemleri tamamlanmak suretiyle yıkımı yapılmış. Koruma amaçlı imar planında meydan olan bu alan vasfına uygun olarak ve tarihi dokuya yakışır bir meydan kazandırılmıştır.

 

Akbank karşısındaki imar planında yol alanında kalan işyerlerinin kamulaştırılması tamamlanarak hak sahiplerine paraları ödenmiş ve buradaki ana cadde imar planına uygun olarak düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

Eski öğretmenevi binasını kamulaştırarak bedeli ödenmiş, binanın bulunduğu bu park alanında İmar kanunu gereğince terkini yapılarak belediyeye devredilmiştir.

 

Şehrimizin yerleşim merkezinde ibadethanelerimizin, okullarımızın çevresinde ve bu güne kadar ailelerimize zarar verecek ahlaki yapısını bozma boyutuna getiren Gazinoları taşımakla ilgili verdiğimiz söz neticesinde yapmış olduğumuz çalışmalar tamamlanarak Bahçeli Köyü sınırları ilçemiz mücavir alanına dâhil edilerek, imar planına uygun proje dahilinde yapımı tamamlanmış. Umuma açık eğlence merkezleri (gazino, bar, pavyon v.s) şehrin içerisinden bu alana taşınmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut kullanılan alandan daha büyük bir alan (1.580.000 m2) gelen yatırım taleplerinin kaçmaması ve istihdam yaratmak amacıyla OSB’ye dâhil edilmiş ve buna ilişkin imar planı da dâhil olmak üzere teknik işlemlerin tamamlanma noktasından sonra Ereğli’miz ve İşadamlarımız için yeni bir sektör büyüme alanı yaratacak, Hemşerilerimiz için ise yeni istihdam alanları oluşacaktır.

 

Konya-Ereğli Akhüyük bölgesinde kükürtlü suyun değerlendirilmesi konusunda 2011 yılında Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı alınmış Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan jeofizik etüt raporuna göre 2013 yılı içerisinde sondaj çalışmalarımız başlamıştır. A10 lokasyonunda yapılan sondaj çalışması sonucunda 120 metrede 360C jeotermal su bulunmuş ve kontrol altına alınmıştır.

 

Akhüyük bölgesinde çıkarılacak olan kükürtlü jeotermal suyun termal tesislerin yapımı ve tarımsal seracılıkta kullanılması ile halkımızın istihdamına, ilçemizin ekonomisi ve gelişimine sağlayacağı katkı büyük öneme haizdir.

 

Şehir merkezinde ihtiyacı karşılayacak nitelikte, Yunus Emre Meydanının da bulunduğu yerde bir cami alanı oluşturularak caminin yapımına başlanılmıştır.

 

Önümüzdeki süreçte yukarıda kısaca değindiğimiz tüm faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Halkımızın sunulan hizmetin en iyisine layık olduğu inancı ile kolaylaştıran, güçleştirmeyen, çözümsüzlük yerine çözüm üreten, Ereğli’den ve Ereğliliden yana taraf olan şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımız sürecektir. Ereğli’nin birlik ve beraberlik içinde çözemeyeceği sorunun kalmayacağı inancındayız. Tüm çaba ve gayretimiz yaşayanların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir oluşturabilmek içindir.

 

Saygılarımla…        

 

       

2013 YILI FAALİYET RAPORU görmek için tıklayınız.