Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/02/2020 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

           T.C.

 

                      KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                        05/02/2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS

                        TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

2- 08/01/2020 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

3- 05.02.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İmar komisyonuna havale edilen, meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- İlçemiz Mahallelerinde bulunan Yunuslu Parkı, Hastane Yolu Parkı, Şehitler Parkı, Yunus Emre Parkı, Kwangjin Parkı, Şehit Tuğrul Köseoğlu Parkı, Atatürk Kültür Parkı, Atlı Spor Kulübü, Ergenekon Parkı, Gülbahçe Parkı, Fatih Parkı, Engelsiz Yaşam Parkı ve Ahmet Avlamaz Parklarında bulunan büfe, çay ocağı, çay bahçesinin işletmeciliğinin kira süresi bitenlerin, Belediyemizin hazırlayacağı projeler ya da kiralamak isteyenlerin getireceği projeler doğrultusunda   5393 sayılı Belediye Kanunun 18/j maddesine göre yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 403 ada 1 parsel ve 401 ada 8 parsel sayılı taşınmazların yaklaşık 25.000,00m2’lik kısmının seracılık, süs bitkileri, fide ve fidan yetiştirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre Bolkar İnş. Hayv. Turz.Hizm. İşl. San.Tic. A.Ş.'ye 10 yıllığına tahsis edilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7- Mart ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER ve Erkan ÖZLÜ’nün toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.     

Ek gündem maddesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince Başkortostan Cumhuriyeti Belebey Şehri ile şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun Meclis gündeminin 7. maddesi olan kapanış maddesi yerine ek gündem maddesi olarak eklenmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 

2- 08/01/2020 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

3- 05/02/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

4- 17.01.2020 tarihli ve 2020/1 nolu İmar Komisyon Raporu: Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Camikebir Mahallesi 160 ada, 24 nolu parsel resmi kurum alanında yer almakta olup, yençok =20,00 metre olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

5- 17.01.2020 tarihli ve 2020/2 nolu İmar Komisyon Raporu: Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Yunuslu Mahallesi 3318 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin 4 katlı olarak düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği teklifi İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

6- İlçemiz mahallelerinde bulunan Yunuslu Parkı, Hastane Yolu Parkı, Şehitler Parkı, Yunus Emre Parkı, Kwangjin Parkı, Şehit Tuğrul Köseoğlu Parkı, Atatürk Kültür Parkı, Atlı Spor Kulübü, Ergenekon Parkı, Gülbahçe Parkı, Fatih Parkı, Engelsiz Yaşam Parkı ve Ahmet Avlamaz Parklarında bulunan büfe, çağ ocağı, çay bahçesi vb. işletmeciliğinin kira süresi bitenlerin, Belediyemizin hazırlayacağı projeler ya da kiralamak isteyenlerin getireceği projeler doğrultusunda   5393 sayılı Belediye Kanunun 18/j maddesine göre yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 403 ada 1 parsel ve 401 ada 8 parsel sayılı taşınmazların yaklaşık 25.000,00 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

8- Rusya'ya bağlı Federe Başkortostan Cumhuriyeti'nin Belebey şehrine tevdi edilen kardeş şehir ilişkisi kurma teklifimizin, soydaş topluluğun Sayın Belediye Başkanınca uygun görüldüğü 04.02.2020 tarihli ve 01-23/467 sayılı yazıyla bildirildiğinden;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p maddesi gereğince, Rusya'ya bağlı Federe Başkortostan Cumhuriyeti Belebey şehri ile şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve  Belebey şehri ile  uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmaya, bunlarla ilgili her türlü evrakı imzalamaya Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun yetkili kılınması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

9- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı Meclis Toplantı tarihinin 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Şubat ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU               MUSTAFA KUMRU             HASAN FATİH SAÇIKARALI

  MECLİS BAŞKANI                        KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE