Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/02/2023 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

          Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/02/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.
 

Gündem:


1-Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 04/01/2023 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 01/02/2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4-İlçemiz Ziya Gökalp Mahallesi 408 ada 213 parselde mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait olup,  kullanım hakkı MEDAŞ’a  ait olan taşınmazda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5-Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den veya özel ya da kamu bankalarından 280.000.000,00TL (İkiYüzSeksenMilyonTürkLirası) kredi kullanılmasına,  Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

6-İlçemiz Sümer Mahallesi Oğuz Ata Tesisleri 90403. Sokak No:10 adresinde bulunan binanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre Başkanlık Makamına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

7-Mülkiyeti Belediyemize ait, 14.01.2022 tarihli 1/1000 ölçekli İmar Planında Akaryakıt İstasyonu alanında kalan ilçemiz Çömlekçi Mahallesi 3131 ada 1 parsel (1772,04 m²) sayılı yer ile komşu olan, mülkiyeti şahsa ait yine İmar Planında Akaryakıt alanında kalan 3131 ada 2 nolu parselde birleşmeden uygulama yapılamayacağından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Çömlekçi Mahallesi 3131 ada 2 nolu parselin satın alınmasına ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi için Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’ne yetki verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

8- Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

9-Mart ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)