Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/01/2023 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

            Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/01/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’ da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.


Gündem:
1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 07/12/2022 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 04/01/2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4-İmar Komisyonuna havale edilen konuları içerir komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
5-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine göre Denetim Komisyonu Üyelerinin seçiminin yapılması.(Mali Hizmetler Md.)
6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesine ve Belediyemiz 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak "2023 yılı Performans Programının" görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Md.)
7- 2023 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
8-İlçemiz çeşitli mahallelerinde tespit edilecek alanlara 30m² büfe yapılıp, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
9- Saraciye Atölyesi'nin kar ortaklığının hisse ortaklığına dönüştürülmesi talebinin görüşülmesi.(Bolkar A.Ş.)
10-Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)