Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/12/2022 Tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/12/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 2/11/2022 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 7/12/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- 2022 Mali Yılı için hazırlanan Ek Bütçenin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)

5- Norm Kadro Yönetmeliği'nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince Memur Norm Kadro Cetvelinde münhal olarak bulunan kadrolarda yapılacak değişikliklerin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesi gereğince ve Ereğli Muharip Gaziler Derneğinin dilekçesine istinaden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan şehitlikler, Paşaköy Belediyesi, tarihi, kültürel ve turistik mekanları ziyaret etmek amacıyla gezi düzenlenmesinin görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Md.)

7- Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)