Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/10/2022 Tarihli Ekim Ayı Meclis Gündem İlanı

 

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05/10/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı olağan Meclis toplantısı yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:

1-  Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşl. Md.)

2- 07/09/2022 tarihindeyapılan Eylül ayı Meclis Toplantı kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşl. Md.)

3- 05/10/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Md.)
4- İmar Komisyonuna havale edilen konuları içerir komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Md.)

5- İlçemiz Aydınlar Mahallesi, Atakent Mahallesi ve Yenibağlar Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 262 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Md.)

6- 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile Belkaya Belediyesinden Belediyemize devir olan bazı taşınmazların, Belkaya Belediyesi tarafından Encümen kararı ile satışını gerçekleştirdiği, ancak taşınmazların Tapu Devirlerinin yapılmadığı, satış bedeli taksit ödeme makbuzlarını ibraz edemeyen vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bugünkü satış bedeli üzerinden ödemesi yapıldıktan sonra 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre Tapu Devirlerinin yapılması için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi  (Emlak ve İst. Md.)

7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi Mahrukatçılar Sitesinde bulunan arsalardan, daha önce Belediyemizden satışı yapılanların Tapu Devirlerinin yapılmadığı, bu hususta vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla daha önceden satın alan kişilere ilgili taşınmazlar hakkında ödeme makbuzlarına göre ödediği satış miktarlarının düşülerek, makbuzunu ibraz edemediği miktarın bugünkü satış bedeli üzerinden ödemesi yaptırıldıktan sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Tapu Devirlerinin yapılması için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst. Md.)
8- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine  ait; İlçemiz Eti Mahallesi 2674 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin yola terk ve tevhid işleminden sonra hazırlanacak proje ve ruhsatıyla birlikte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre arsa olarak satışının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Md.)

9- Ereğli Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.(Mali Hiz. Md.)

10- İlçemiz Dedeköy Mahallesi 96607. Sokak isminin, Şehit Ayvazoğlu Tütüncü Mehmet Sokağı olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sos. İşl.Md.)

11- Kasım ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşl. Md.)