Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/09/2022 Tarihli Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

07/09/2022 EYLÜL MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 03/08/2022 tarihinde yapılan Ağustos ayı Meclis Toplantı kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 07/09/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Toros Mahallesi 2512 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
5- Toros Mahallesi 2472 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
6- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; İlçemiz Eti Mahallesi 2674 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin yola terk ve tevhit işleminden sonra hazırlanacak projede kurulacak kat irtifakı üzerinden yapılacak sözleşmeye istinaden, kat karşılığı müteahhide verilmesi veya yine kat irtifakı üzerinden bağımsız bölümlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

7- Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 119) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 25 Üye olmak üzere toplam 26 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Erdal TOPBAŞ’ın ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,  İlçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parselde Belediyemiz tarafından zemin katta ticaret üst katta otopark yapılmasına esas plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin konunun gündemin 6. maddesinden sonra ek 7. madde olarak gündeme eklenmesi,

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; İlçemiz Gülbahçe Mahallesi 1146 ada 72 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan 3000000/198015720 arsa paylı zemin 5 nolu bağımsız ve Gülbahçe Mahallesi 1146 ada 72 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan 4500000/198015720 arsa paylı 1 nci kat 11 nolu bağımsızların; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması konusunun gündemin ek 7. maddesinden sonra 8. madde olarak gündeme eklenmesi,  yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 120) 03.08.2022 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 121) 07.09.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında; plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 122) 22.07.2022 tarih ve 718 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan İlçemiz Toros Mahallesi 2512 ada 1 nolu parseldeki plan değişikliği talebi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (Karar No: 123) 22.07.2022 tarih ve 719 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan İlçemiz Toros Mahallesi 2472 ada 1 nolu parseldeki plan değişikliği talebi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 124) Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; İlçemiz Eti Mahallesi 2674 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin yola terk ve tevhid işleminden sonra hazırlanacak projede kurulacak kat irtifakı üzerinden yapılacak sözleşmeye istinaden kat karşılığı müteahhide verilmesi veya yine kat irtifakı üzerinden bağımsız bölümlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması için yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerimizden Serdar ALTINOK, Eyyup ARPACI, Ayhan KOTAN, Cemil DÖNMEZ, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN ret oyu vermiş olup, 8 ret oya karşılık, 18 kabul oyla, gündem konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.       

7- (Karar No: 125) İlçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parselde Belediyemiz tarafından zemin katta ticaret, üst katta otopark yapılmasına esas plan değişikliğinin onaylanması talebi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 126) Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; İlçemiz Gülbahçe Mahallesi 1146 ada 72 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan 3000000/198015720 arsa paylı zemin 5 nolu bağımsız ve Gülbahçe Mahallesi 1146 ada 72 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan 4500000/198015720 arsa paylı 1’nci kat 11 nolu bağımsızların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 127) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı Meclis Toplantısı tarihinin 05 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eylül ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.