Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/08/2022 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

          Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 03/08/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 01/07/2022 tarihinde yapılan Temmuz ayı Meclis Toplantı kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 03/08/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkiinin 500 Evler  Mahallesine bağlanması ile ilgili İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 05.07.2022 tarihli ve 4235 sayılı yazısı gereği alınacak Meclis kararında cadde ve sokak isimlerinin veya koordinatlarının bulunması gerektiğinden konu hakkında Meclis kararı alınmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- 2022 Mali Yılı Ek Bütçenin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

6- Belediyemizin kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara hitaben kamu sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat  Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) kullandığı / kullanacağı teminat mektubu kredileri için 10.000.000,00TL(On Milyon Türk Lirası) tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

7- Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 15.000.000,00TL(On Beş Milyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

8- İmar Planında Sağlık Tesis alanı olarak kalan Üçgöz Mahallesi 3569 ada, 2 parsel (382,33m²) sayılı yere Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddelerine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

9- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak dolu kadro değişikliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

10- 2022 Mali Yıl Bütçe Kanun’unda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

11- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)