Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/09/2022 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

            Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/09/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı olağan Meclis toplantısı yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 03/08/2022 tarihinde yapılan Ağustos ayı Meclis Toplantı kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 07/09/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Toros Mahallesi 2512 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- Toros Mahallesi 2472 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

6- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; İlçemiz Eti Mahallesi 2674 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin yola terk ve tevhit işleminden sonra hazırlanacak projede kurulacak kat irtifakı üzerinden yapılacak sözleşmeye istinaden, kat karşılığı müteahhide verilmesi veya yine kat irtifakı üzerinden bağımsız bölümlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

7- Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)