Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/07/2022 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/07/2022 tarihinde  Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

 2- 01/06/2022 tarihlerinde yapılan Haziran ayı Meclis Toplantı Kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

 3- 01/07/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

 4- İmar Komisyonuna havale edilen konular hakkındaki komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

 5- Mimari proje kontrol aşamasında işleyişin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından, planlı ve plansız alanlarda Lisanslı Harita Bürosunca onaylı aplikasyon krokisi, plan kote ve uygulama tutanağı evraklarının proje kontrol aşamasında gelmesi ve yine üç tarafı kapalı gömme ve yarı gömme olan balkonlarda güvenlik önlemleri de dikkate alınarak duvar yapılmaması ve korkuluk olarak belirlenmesi hususlarının plan notlarına eklenmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

 6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Aziziye Mahallesi 1981 parselde bulunan 313,29m²’lik arsanın 5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 18\e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)

 7- Mülkiyeti  Belediyemize ait; Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3623 ada 1 parsel sayılı 1.309,25m² yüzölçümlü arsa ile  Çömlekçi Mahallesi 1724 ada 11 parsel sayılı 382,06m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)

 8- Mülkiyeti  Belediyemize ait; Hortu Mahallesi 256 ada 1 parsel sayılı 905m² yüzölçümlü arsa ile Hortu Mahallesi 256 ada 3 parsel sayılı 826m²'lik yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)
 9- Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Md.) 

 10- Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)