Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

23/05/2022 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

23/05/2022 MAYIS MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 09.05.2022 tarihinde yapılan 2022 Mayıs ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim karar özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Md.) 

3- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ereğli Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)

4- Haziran Ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 80) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Tamer ÜNLÜ, Zeki ÜSTÜNDAĞ ve Mustafa KUMRU’nun toplantıya katılmadığı;

     Ömer EĞER, Erkan ÖZLÜ, Erdal TOPBAŞ ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 81) 09.05.2022 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan  Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 82) 09.05.2022 tarihli Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde 73 sayılı Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Mali Yılı Kesin hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 83) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Haziran ayı Meclis Toplantı tarihinin 01 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

              Hüseyin OPRUKÇU                 Hasan Fatih SAÇIKARALI             Mahmut Melih AYATA

                  Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                     Katip Üye

                Belediye Başkanı