Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

09/05/2022 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 09/05/2022 tarihinde  Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.
 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 06/04/2022 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3-09/05/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Aydınlar Mahallesinde yaklaşık 262 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak 1 adet 1. dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.) 

6- Ereğli Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)


7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri amaçlı yatırımların 30 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8-Sermayesinin %99,95"i Ereğli Belediyesine ait olan Bolkar İnşaat Tur. Hay. İşl. A.Ş.'nin amaçlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla öz kaynaklarının güçlendirilmesi için sermaye artırımı ihtiyacı ile ilgili, Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait, Tapuda Ziya Gökalp Mahallesi 369 ada 21 parsel sayılı taşınmazın ayni sermaye olarak söz konusu taşınmazın Konya Asliye Ticaret Mahkemesinden gelecek değer tespitinde belirtilen bedeli kadar, şirkete sermaye artırımı olarak devrinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

9- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel sayılı yerin (53.502,00m²) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Hacımemiş Mahallesinde İmar Planında Park  Alanında kalan 195 ada 8 parsel (356.972,71m²) sayılı yerin ekli krokide ''A'' ile gösterilen 170.000,00m²'lik kısmı Millet Bahçesi amaçlı kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre 25 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

11- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Namık Kemal Mahallesinde İmar Planında kısmen Belediye Hizmet Alanında kısmen de Resmi Kurum Alanında kalan 2033 ada 6 parsel (3006,00m²) sayılı yer  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre bedelli olarak devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

12- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)