Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/06/2022 Tarihli Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

 

                         T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

     01/06/2022 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 23/05/2022 tarihlerinde yapılan Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3-01/06/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4-İlçemiz Hacımemiş Mahallesi 110 ada, 15 nolu parselin bulunduğu alanın Sokak Hayvanları için geçici barınak yapılmasına ait  1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının ve boş dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.) 

6- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı bulunan İlan Servisinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlanması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşleri Md.) 
7-İlçemiz Gülbahçe Mahallesi Şehit Selçuk Ergen Caddesinde bulunan Gülbahçe Parkının isminin Şehit Jandarma Çavuş Korhan Bedel Parkı olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Md.)
8-Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 84) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 21 Üye olmak üzere toplam 22 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mahmut ALTINKAYA ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun toplantıya katılmadığı,

Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Ali Rıza GÜBE, Mustafa AYDIN, Ayhan GÜLTEKİN, Erdal TOPBAŞ, Tamer ARSLAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- MHP Meclis Üyesi Mahmut Melih AYATA’nın “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisanslı verilen Konya Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Ereğli İlçemize bağlı Orhaniye Mahallesinin de dahil edilmesi” hakkındaki yazılı önergesi,

2- İmar Planında Sağlık Tesis Alanı kalan Barbaros Mahallesi 3613 ada 1 parsel (646.68m²), Cinler Mahallesi 3614 ada 1 parsel (573.09),  Çömlekçi Mahallesi 1724 ada 8 parsel (963.30m²), Gökçeyazı Mahallesi 170 ada 4 parsel (402.27m²), Yıldırım Beyazıt Mahallesi 572 ada 5 parsel (270.97m²), 3622 ada 1 parsel (1661.92m²) sayılı yerlere Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması,

3- Adabağ Mahallesi 178 parselde bulunan Belediyemiz adına irtifak hakkı tesis edilen, 2.778.743,28 m²'lik Müfrez Tarlanın, 500.000,00m²'lik kısmında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine göre Gerçek ve Tüzel kişilikler ile masraf ve giderleri ortak olmak kaydıyla, siyah havuç ekilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, konularının gündemin 7. maddesinden sonra sırasıyla gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 85) 23.05.2022 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan  Meclis Toplantısı 2. Birleşimde alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 86) 01.06.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 87) İlçemiz Hacımemiş Mahallesi 110 ada, 15 nolu parselin bulunduğu alanın Sokak Hayvanları için geçici barınak yapılmasına ait  1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No: 88) Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından, Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 10. ve 11. maddeleri gereğince, norm kadro cetvelimizde dolu olarak bulunan 1 adet 4. Dereceli Teftiş Kurulu Müdürü kadrosunun 1. Dereceli, boş olarak bulunan 1 adet 3. Dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun 1 dereceli olarak değiştirilmesini ve 3 adet 7. Dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu, 2 adet 6. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu, 3 adet 8. Dereceli Memur kadrosu, 2 adet 7. Dereceli Memur kadrosu, 1 adet 1. Dereceli Ayniyat Saymanı kadrosu, 1 adet 3. Dereceli Ayniyat Saymanı kadrosu, 1 adet 3. Dereceli Sivil Savunma Uzmanı kadrosu, 2 adet 7. Dereceli Veznedar kadrosu, 2 adet 7. Dereceli Şoför kadrosu, 1 adet 6. Dereceli Tahsildar kadrosu ile 2 adet 7. Dereceli Tahsildar kadrosunun ihdas edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 89) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı bulunan İlan Servisinin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No: 90) İlçemiz Gülbahçe Mahallesi Şehit Selçuk Ergen Caddesinde bulunan Gülbahçe Parkının isminin Şehit Jandarma Çavuş Korhan Bedel Parkı olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 91) İmar Planında Sağlık Tesis Alanı kalan Barbaros Mahallesi 3613 ada 1 parsel (646,68m²), Cinler Mahallesi 3614 ada 1 parsel (573,09),  Çömlekçi Mahallesi 1724 ada 8 parsel (963,30m²), Gökçeyazı Mahallesi 170 ada 4 parsel (402,27m²), Yıldırım Beyazıt Mahallesi 572 ada 5 parsel (270,97m²), 3622 ada 1 parsel (1661,92m²) sayılı yerlere Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 92) MHP Meclis Üyesi Mahmut Melih AYATA’nın önerge olarak vermiş olduğu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisanslı verilen Konya Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Ereğli İlçemize bağlı Orhaniye Mahallesinin de dahil edilmesini, dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer kurumlarla müşterek hareket edilmesi ile ilgili önergesi Belediye Meclisimizce değerlendirilmiş olup, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesinde; "8) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması  halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir." hükmüne istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisanslı verilen Konya Enerya Gaz Dağıtım A. Ş.’nin dağıtım bölgesine Ereğli ilçemize bağlı Orhaniye Mahallesinde bulunan kadastral yolların dahil edilmesi ve bu bölgelerde doğalgaz firması tarafından yapılacak olan şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Ereğli Belediyesi tarafından karşılanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 93) İlçemiz Adabağ Mahallesi 178 parselde bulunan Belediyemiz adına irtifak hakkı tesis edilen, 2.778.743,28 m²'lik müfrez tarlanın bütünü üzerinde 100’er dönümler halinde parselasyon planı yapılmak suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesine göre Gerçek ve Tüzel kişilikler ile masraf ve giderleri ortak olmak kaydıyla ve Ereğli’de organik hüviyette yetiştirilebilecek tarımsal üretimle ilgili bitkilerin, ürünlerin ekilmesi için ekilecek ürün tercihlerinin de talep sahibi gerçek ve tüzel kişiliklerce belirlenmesi, söz konusu alanda belirlenecek parselasyon planı dahilinde ürün ekilecek yerlerin 10 yıla kadar gerçek ve tüzel kişiliklere kiraya verilebilmesi ve ortak ekim yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-(Karar No: 94) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı Meclis Toplantısı tarihinin 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Haziran ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.