Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/04/2022 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/04/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.
 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 02/03/2022 tarihinde yapılan Mart ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3-06/04/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Uygulama İmar planları ile ilgili  İmar komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üye seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulacak  İhtisas Komisyonlarının ve üye sayılarının belirlenmesi ile komisyon üye seçimlerinin yapılması.(Yazı İşleri Md.)
7- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
8- İlçemiz Adabağ Mahallesi 178 parsel sayılı yerde Organik Tarım yapılmak üzere  Ereğli Belediyesi adına 30 yıl süreyle İrtifak Hakkı Tesisi kurulduğundan, söz  konusu 178 parselde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde  Organik Tarım yapılmasına ilişkin protokol yapılması için Başkanlık Makamına  yetki verilmesinin görüşülmesi.(Tarımsal Hizmetler Md.)
9- Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposu  olarak bilenen Alpaslan Mahallesi 116 ada 87 parsel sayılı yerde bulunan  13686,60m²'lik hissenin(136866/138803) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e  maddesine göre satışının yapılması, satışının yapılması durumunda mevcutta  bulunan  Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposunun kaldırılması için  tapu devrinden 15 ay sonra yer tesliminin yapılması koşuluyla   karar alınması talebinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 parsel  sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye  Kanunu'nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri  amaçlı yatırımların 30 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı yerde  ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/j  maddesi gereğince Kapalı Otopark ve  üzerine Cafe v.b. yatırımların 30 yıl  süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
12- Ereğli Belediyesi 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.(Mali Hizmetler Md.)

13- Ereğli Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)

14- Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)