Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/03/2022 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

      02/03/2022 MART MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 02/02/2022 tarihinde yapılan Şubat ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 02/03/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İmar komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- Memur Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan kadrolarda derece değişikliklerinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

6- Nisan ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 25) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 26 Üye olmak üzere toplam 27 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Tamer ÜNLÜ ve Tamer ARSLAN’ın toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Belediyemizdeki Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi ve Belediyemiz bünyesinde görev yapan kadrolu işçilere ek ücret ödenmesi ile ilgili yürütülecek işlemler için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, İlçemiz Yıldırım Beyazıt ve Çömlekçi Mahallelerinde doğalgaz firması tarafından yapılacak olan şebekelerin deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Ereğli Belediyesi tarafından karşılanması konusunun görüşülmesi,

3- Özel Kalem Müdürlüğünden, Belediyemizde istihdam ettiğimiz Bolkar A.Ş. personellerine Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, almış oldukları maaşlara ilaveten her ay saha personelimize net 500TL(Beş Yüz Lira), ofis çalışanlarımıza net 250TL(İki Yüz Elli Lira) ek ücret ödemesi yapılması hususu,

4- Ak Parti Grup Başkanvekili Serdar ALTINOK’un, İlçemiz 500 Evler Mahallesinde bulunan “Kanalet Caddesi” isminin değiştirilerek, İller Bankası Eski İl Müdürü “Yüksel Demirci” olarak değiştirilmesi hakkındaki yazılı önergesi, konularının gündemin 5. maddesinden sonra sırasıyla gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 26) 02.02.2022 tarihinde yapılan Şubat ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 27) 02.03.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 28) İmar komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili taleplerin tekrar görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No: 29) 15.02.2022 tarihli ve 2022/2 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkinin ekte sunulan krokide 500 Evler Mahallesinin karşısında, Koraş Caddesinin güneyinde kalan konutların bulunduğu sınırları belirlenen kısmının 500 Evler Mahallesine bağlanması ile ilgili Mahalle sınırı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup, Mahalle sınırı değişikliğine ilişkin talebin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 30) 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 22.05.2016 Tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de son düzenlemesi gerçekleştirilen ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca Belediyemiz kadro yapılanmasının oluşturulması, bu yapılanmanın temini için kadro kurulması ve kaldırılması ile boş ve dolu kadrolarda unvan ve derece değişikliğine gidilmesi Belediye Meclisimizin kararı ile gerçekleştirilmekte olup, bu çerçevede; hizmet etkinliği ve verimliliği açısından, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde dolu olarak bulunan kadroların derece değişikliğini içeren ve ekte sunulan III ve IV sayılı Memur Cetvelleri, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No: 31) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesinde; "8) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması  halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir." hükmüne istinaden, ekli krokide belirtilen Yıldırım Beyazıt ve Çömlekçi Mahallelerinde doğalgaz firması tarafından yapılacak olan şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Ereğli Belediyesi tarafından karşılanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 32) AK PARTİ Meclis Grup Başkanvekili Serdar ALTINOK’un önerge olarak vermiş olduğu, İlçemiz 500 Evler Mahallesinde bulunan “Kanalet Caddesi” isminin değiştirilerek, İller Bankası Eski İl Müdürü “Yüksel Demirci” olarak değiştirilmesi teklifi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 33) Belediyemizde yapılacak sözleşmelerin genel çerçevesini belirleyen söz konusu Toplu Sözleşme esaslarına göre Belediyemizdeki Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususu ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan kadrolu işçilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve refah düzeyini artırmak amacıyla toplu sözleşme çerçevesinde ödenen maaş ve ikramiyelerine ilave olarak, 15.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu sözleşmelerinin biteceği tarih olan 15.12.2022 tarihine kadar her ay net 500TL(Beş Yüz Lira) ödenmesi için yürütülecek iş ve işlemler ile ilgili olarak Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 34) Belediyemizde istihdam ettiğimiz BOLKAR A.Ş. personellerine Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, personelimizin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve refah düzeyinin arttırılması amacıyla almış oldukları maaşlara ilaveten 31.12.2022 tarihine kadar her ay  saha personelimize net 500TL(Beş Yüz Lira) ofis çalışanlarımıza net 250TL(İki Yüz Elli Lira) ek ücret ödemesi yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No: 35) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı Meclis Toplantı tarihinin 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mart ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

               Hüseyin OPRUKÇU          Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA

                    Meclis Başkanı                            Katip Üye                                     Katip Üye

                  Belediye Başkanı