Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/02/2022 Tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                      T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-53328472-823.02-24009

 

27.01.2021

Konu  :

2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 


        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 2/2/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

  

 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 5/1/2022 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 2/2/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İmar komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- 5.1.2022 tarihli ve 8 sayılı Meclis kararının iptali ve İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde İmar Planında Cami Alanında kalan 197 ada 50 parsel sayılı yerde Ereğli Belediyesine ait 69,19m² (6919/71558) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre "kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." şerhi koyularak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne  bedelsiz devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
6- 2022 Yılı Mart ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)