Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/12/2020 Tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

 

T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-11340

 

24/11/2020

Konu  :

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

          02/12/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak olan Aralık ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 25/11/2020  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana edildiğine ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

İlan Metni:
        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/12/2020 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.
GÜNDEM:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 04/11/2020 tarihinde yapılan Kasım ayı Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 04/11/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 02/12/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet, Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahallelerinde 6 (altı) şar adet olmak üzere Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin seçilmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
5- Fen İşleri Müdürlüğü Müteahhit Hizmetleri bütçe tertibinden, Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alım Gideri bütçe tertibine, 8.500.000,00TL(Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Lira) ödeneğin aktarılmasının görüşülmesi. (Temizlik İşleri Md.)
6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesine ve Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak 2021 yılı performans programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)
7- Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (Kadın ve Aile Hizmetleri Md.)
8- 04/11/2020 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı gereği, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde bulunan alanda Pazar yeri kurulması talebi ile ilgili Pazar Yerleri Kuruluş Komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Md.)
9- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Burhaniye Mahallesi 117 ada 55 parsel sayılı 5470,53 m2 yüzölçümlü yer üzerinde Vasfiye Ergin Huzurevi Vakfına ait hizmet binasının bulunduğu arsanın aynı vakıfa devredilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
10- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Namık Kemal Mahallesi 64 ada 59 parselde bulunan Fatih Camii’sinde,  Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parselde bulunan Uğurlu Camii’sinde ve Boyacı Ali Mahallesi Ulu Camii yanında, 96 ada 2 parselin batısında park alanı içerisinde bulunan WC’lerin bakım onarım ve temizliklerinin yapılması için kullanım hakkının İlçe Müftülüğüne devredilmesi hususunda   protokol imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
11-  Bir sonraki Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)