Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/11/2020 Tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 


        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/11/2020 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                                              Ramazan DEMİREL

                                                                                                                                                                                                Belediye Başkan Vekili


GÜNDEM:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 26/10/2020 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 07.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 04/11/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz İmar planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1 adet imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
5- Mülkiyeti Belediyemize ait, Aziziye Mahallesi ve Ziyagökalp Mahallesinde bulunan 28 adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
6- Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)