Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/12/2020 Tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

       KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   02/12/2020 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS

          TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 04/11/2020 tarihinde yapılan Kasım ayı Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 04/11/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 02/12/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet, Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahallelerinde 6 (altı) şar adet olmak üzere Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin seçilmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- Fen İşleri Müdürlüğü Müteahhit Hizmetleri bütçe tertibinden, Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alım Gideri bütçe tertibine, 8.500.000,00TL(Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Lira) ödeneğin aktarılmasının görüşülmesi. (Temizlik İşleri Md.)

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesine ve Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak 2021 yılı performans programının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)

7- Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (Kadın ve Aile Hizmetleri Md.)
8-  04/11/2020 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı gereği, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde bulunan alanda Pazar yeri kurulması talebi ile ilgili Pazar Yerleri Kuruluş Komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Md.)

9- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Burhaniye Mahallesi 117 ada 55 parsel sayılı 5470,53 m2 yüzölçümlü yer üzerinde Vasfiye Ergin Huzurevi Vakfına ait hizmet binasının bulunduğu arsanın aynı vakıfa devredilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

10- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Namık Kemal Mahallesi 64 ada 59 parselde bulunan Fatih Camii’sinde,  Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parselde bulunan Uğurlu Camii’sinde ve Boyacı Ali Mahallesi Ulu Camii yanında, 96 ada 2 parselin batısında park alanı içerisinde bulunan WC’lerin bakım onarım ve temizliklerinin yapılması için kullanım hakkının İlçe Müftülüğüne devredilmesi hususunda   protokol imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

11-  Bir sonraki Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

    1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 21 Üye               olmak üzere toplam 22 üye ile toplanmıştır.

      Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER’in toplantıya katılmadığı, Serdar ALTINOK, Tamer ÜNLÜ, Zeki  ÜSTÜNDAĞ,          Mustafa KUMRU, Mehmet Yalçın  AYDOĞDU,  Mehmet  YAŞA, Emine Hülya ÇAYHAN, İmdat GÜLTEKİN ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise izin       dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

2- 04/11/2020 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-  04.11.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından Aralık ayı olağan Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet,   Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahalleleri için 6 (altı)şar adet olmak üzere Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi hususunda Kadastro Müdürlüğünce tespit edilen bilirkişilerin tekrar gözden geçirilerek ve yeniden düzenlenerek bir sonraki Meclis toplantısında bilirkişi seçimlerinin yapılması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

5- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin beşinci bölümünün aktarma başlığının 36. Maddesine göre, Fen İşleri Müdürlüğü Müteahhit Hizmetleri bütçe tertibinden Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alım Gideri bütçe tertibine, aşağıda gösterildiği şekilde toplam 8.500.000,00TL(Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Lira) ödeneğin, Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Belediyemiz Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Performans Programı Meclisimizce görüşülerek, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait, Belediyenin yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılmak suretiyle hazırlanan Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

8- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın İlçemiz Fatih, Aydınlar, Atakent ve Toros Mahalleleri sakinleri Şehrimizdeki kurulan semt pazarı yerlerinin uzak olması nedeniyle Mehmet Akif ERSOY İlkokulu önünde bulunan alanda Pazar yeri kurulması talebi ile ilgili Pazar yerleri Kuruluş Komisyon raporunda Pazar yeri talebi uygun bulunmadığından, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve söz konusu Pazar yeri kurulmasına ilişklin talebin Covid-19 Pandemisinden sonra detaylı bir şekilde tekrar görüşülmesine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Burhaniye Mahallesi 117 ada 55 parsel sayılı 5470,53m2 yüzölçümlü yer üzerinde Vasfiye Ergin Huzurevi Vakfına ait hizmet binasının bulunduğu arsanın aynı vâkıfa devredilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Namık Kemal Mahallesi 64 ada 59 parselde bulunan Fatih Camii'sinde,  Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parselde bulunan Uğurlu Camii'sinde ve Boyacı Ali Mahallesi Ulu Camii yanında, 96 ada 2 parselin batısında park alanı içerisinde bulunan WClerin bakım onarım ve temizliklerinin yapılması için kullanım hakkının İlçe Müftülüğüne devredilmesi hususunda   protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantı tarihinin 06 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, 2020 Yılı Aralık ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

           Hüseyin OPRUKÇU                     Fikret AKPINAR           Hasan Fatih SAÇIKARALI

                Meclis Başkanı                               Katip Üye                                 Katip Üye

              Belediye Başkanı