Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

26/10/2020 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

 

 

                                                                                  T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

26/10/2020 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS

TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 07/10/2020 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 07/10/2020 tarihli ve 97 sayılı Ekim ayı 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2021 Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

4- Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkan V. Sayın Ramazan DEMİREL’in Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Ali Rıza GÜBE, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Mahmut ALTINKAYA ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2- 07/10/2020 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

3- Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 185.000.000.00TL üzerinden bağlanan 2021 Mali yılı gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

         Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı Meclis Toplantı tarihinin 04 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Ramazan DEMİREL Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

   Ramazan DEMİREL                  Mustafa KUMRU               Hasan Fatih SAÇIKARALI

      Meclis Başkanı                              Katip Üye                                   Katip Üye

    Belediye Başkan V.