Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/11/2020 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 04/11/2020 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2-26/10/2020 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3-07.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 04/11/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4-İlçemiz İmar planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1 adet imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait, Aziziye Mahallesi ve Ziyagökalp Mahallesinde bulunan 28 adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

6-Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkan V. Sayın Cemil DÖNMEZ’in Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 21 Üye olmak üzere toplam 22 üye ile toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mehmet ŞEN, Ayhan DARGEÇİT ve Ayhan GÜLTEKİN’in toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Erdal TOPBAŞ, Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak da; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın imzasıyla verilen yazılı önergede, İlçemiz Fatih Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Atakent Mahallesi ve Toros Mahallesi halkının şehrimizde kurulan semt pazarlarının uzak olması nedeniyle pazarlara ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde bulunan alanda pazar kurulması hakkındaki yazılı önergenin, gündemin 6. maddesi olarak eklenmesi ve kapanış maddesinin ise 7. gündem maddesi olarak belirlenmesi hususu, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

2- 26/10/2020 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 07.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 04.11.2020 tarihli Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Ereğli Belediye Meclisi İmar Komisyonunca uygun görülen ve 15.10.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı raporunda, İlçemiz imar planı sınırları içerisinde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu olarak faaliyet gösteren 2014 yılında yürürlüğe giren mekânsal planlar yapım yönetmeliğinden önce konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanan alanların mekânsal planlar yapım yönetmeliğine uygun akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli  revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapılarak Konya Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması hakkında İmar Komisyonun 15.10.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait, Meclis kararında gösterilen listede Aziziye ve Ziyagökalp Mahallelerinde ada, parsel ve yüzölçümleri yazılı 28 adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede belirtilen;

“İlçemiz Fatih, Aydınlar, Atakent ve Toros Mahalleleri sakinlerinin, şehrimizde kurulan semt pazar yerlerinin uzak olması nedeniyle, pazarlara ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde bulunan alanda pazar yeri kurulması talepleri” Meclisimizce daha detaylı değerlendirilmek üzere ve verilen önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere önergenin Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı Meclis Toplantı tarihinin 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkan V. Sayın Cemil DÖNMEZ Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Kasım ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

                 Cemil DÖNMEZ                            Mustafa KUMRU                      Fikret AKPINAR

               Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                    Katip Üye

            Belediye Başkan V.