Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/01/2022 Tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem İlanı

                      T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-53328472-823.02-22530

 

29.12.2021

Konu  :

2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 5/1/2022 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

  
 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 1/12/2021 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 5/1/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine göre Denetim Komisyonu Üyelerinin  seçiminin yapılması.(Mali Hizmetler Md.)
5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesine ve Belediyemiz 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak "2022 yılı Performans Programının" görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Md.)
6- 2022 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
7- Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 143 ada 1 parsel sayılı  (226,44m²) yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının  yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

 

8- 2022 Yılı Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)