Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/10/2020 Tarihli Ekim Ayı 1. Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

                                    T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

                                                                       07/10/2020 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS

                                                                TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 02/09/2020 tarihinde yapılan Eylül ayı Meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Md.)
3- 02/09/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 07.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- 02.09.2020 tarihli ve 84 sayılı Belediye Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin  imar komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- 2021 Mali yılı bütçesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
6- İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinin vatandaşlarımıza bedelli olarak tahsisinde, 1. Derece şehit yakını ve gazilere tahsis bedellerinde %50 indirim yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
7- Bir sonraki Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır.

          Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Erkan ÖZLÜ’nün izinsiz, Ömer EĞER, Mehmet ŞEN, Mustafa KUMRU, Cafer ÖZER, Tamer ARSLAN ve Ali PEKER’ in ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

   

    2- 02/09/2019 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı  Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

     3- 07.10.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

4- 02.09.2020 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2020/10 sayılı İlçemiz Batıalagözlü Mahallesi 1737 ada ile 1738 ada arasındaki 7 metrelik yolun açılması  ve 2020/11 sayılı İlçemiz Hacımemiş Mahallesi 195 ada, 8 nolu parselin yaklaşık 170.000-m2 sinin Millet Bahçesi olarak  düzenlenmesi hakkındaki uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

5- Belediyemiz 2021 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2021 yılı gelir tarifelerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

    6- Toros Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinin vatandaşlarımıza tahsis bedellerinde 1. Derece Şehit yakını ve Gazilere %50 indirim yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

    7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Mali Yılı Tahmini Bütçe ve Gelir Tarifelerinin görüşülmesi için Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantı tarihinin 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

             Hüseyin OPRUKÇU                              Fikret AKPINAR                       Hasan Fatih SAÇIKARALI

                  Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                          Katip Üye

                Belediye Başkanı