Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

25/10/2021 Tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Karar Özetleri

 

 T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 25/10/2021 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM

 

GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 6/10/2021 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 6/10/2021 tarihli ve 129 sayılı Ekim ayı 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2022 Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)
4- Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 133) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mahmut ALTINKAYA’nın toplantıya katılmadığı, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Halime DEMİREL, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Erdal TOPBAŞ ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş,  olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 134) 06/10/2021 tarihinde yapılan Ekim ayı Meclis toplantısı 1. Birleşim karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 135) Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 225.500.000,00TL üzerinden bağlanan 2022 Mali yılı gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

         Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2022 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 136) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı Meclis Toplantı tarihinin 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA        

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı