Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/11/2021 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-18648

 

28.10.2021

Konu  :

2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlan Metni:


        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 3/11/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 25/10/2021 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan  Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
 3- 3/11/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
 4- İlçemiz Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacımustafa, Hacımutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa, Ziya Gökalp Mahallelerinde toplam yaklaşık 215 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
 5- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Cahı, Namık Kemal, Orhangazi, Ziya Gökalp ve 500 Evler Mahallesinde yaklaşık 555 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon imar planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
 6- İlçemiz Batıalagözlü, Doğualagözlü, Mehmet Akif, Fatih, Aydınlar ve Atakent Mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılmasının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
7- İlçemiz Hıdırlı, Dalmaz ve Hamidiye Mahallelerinin sınırları belirlenmiş kentsel dönüşüm projesine girmesi nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre Belediyemize satmak isteyen mülk sahiplerinin taşınmazlarının satın alma işlemlerinin yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
 8- Ereğli Belediyesine 13.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan  2021 model    Ford Trukcs 2533DC (6x2) 13.000lt Paslanmaz Su Tankeri ve Distribütör (Arazöz)  aracının  kamu hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı hakkında karar alınmasının görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Md.)
9- Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)