Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/12/2021 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 1/12/2021 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 3/11/2021 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 1/12/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihli ve 115 sayılı kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş mevkinin sınırları belirlenen kısmının 500 Evler Mahallesine bağlanması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Belediyemize ait 3585 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli Belediyesi Tuğla Fabrikası ve 3443 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli İçme Suyu İşletme Müdürlüğü ünvanlı işletmeler 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut alacak ve borçlarıyla birlikte Belediye bütçesine devredilerek aktif ve pasifleri sıfırlandığından, bu işletmelerin Ticaret Sicilinden silinmesi hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 341 ada 1 parsel sayılı 2747m2 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
7- İlçe Sağlık Müdürlüğünün 22.10.2021 tarihli ve 13591 sayılı dilekçesine istinaden, 03.10.2018 tarihli ve 116 sayılı Belediye Meclis kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olmayan ve sehven alınan Fatih Mahallesi 3552 ada 1 parsel, Talatpaşa Mahallesi 1604 ada 11 parsel ve Barbaros Mahallesi 1572 ada 10 parselin tahsis işlemleri konulu Meclis kararının iptal edilmesi ve ayrıca imar planında sağlık tesis alanı olan ve üzerine ASM binası yapılan Talatpaşa Mahallesi  1604 ada 14 parsel ile imar planında sağlık tesis alanı olan Fatih Mahallesi 3580 ada 2 nolu parselin Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususlarında karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8- 2022 Yılı Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 Karar Özetleri

1- (Karar No:153) Belediye Meclisi, Belediye Başkan V. Sayın Mustafa KUMRU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER’in toplantıya katılmadığı, Halime DEMİREL, Mustafa AYDIN, Ayhan GÜLTEKİN, Tamer ARSLAN, Emine Hülya ÇAYHAN ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş,  olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No:154) 3/11/2021 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:155) 01.12.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:156) 19.11.2021 tarihli ve 2021/19 nolu İmar Komisyon Raporunda; Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş mevkinin ekte sunulan krokide 500 Evler Mahallesinin karşısında, Koraş Caddesinin güneyinde kalan konutların bulunduğu, sınırları belirlenen kısmının 500 Evler Mahallesine bağlanması ile ilgili Mahalle sınırı değişikliği komisyon raporu, söz konusu yerde bulunun vatandaşlardan gelen talepler kapsamında yeniden değerlendirilmek üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No:157) Belediyemize ait 3585 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli Belediyesi Tuğla Fabrikası ve 3443 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Ereğli İçme Suyu İşletme Müdürlüğü unvanlı işletmeler 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut alacak ve borçlarıyla birlikte Belediye bütçesine devredilerek aktif ve pasifleri sıfırlanmış olup, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 60. maddesine göre ticaret sicil kayıtlarının silinmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No:158) Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 341 ada 1 parsel sayılı 2747m2 yüzölçümlü arsa vasıflı yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:159) 03.10.2018 tarih ve 116 sayılı Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olmayan ve sehven alınan Fatih Mahallesi 3552 ada 1 parsel, Talatpaşa Mahallesi 1604 ada 11 parsel ve Barbaros Mahallesi 1572 ada 10 parselin tahsis işlemleri konulu 03.10.2018 tarihli ve 116 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine;

İmar Planında Sağlık Tesis Alanı olan ve üzerine ASM binası yapılan Talatpaşa 1604 ada 14 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak şartıyla 25 yıllığına İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması; İmar Planında Sağlık Tesis Alanı olan Fatih Mahallesi 3580 ada 2 nolu parselin Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve aynı kanunun 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 160) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantı tarihinin 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Mustafa KUMRU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Aralık ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

  Mustafa KUMRU                  Hasan Fatih SAÇIKARALI             Mahmut Melih AYATA            

   Meclis Başkanı                               Katip Üye                                        Katip Üye

Belediye Başkan V.