Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/11/2021 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 3/11/2021 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 25/10/2021 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan  Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 3/11/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacımustafa, Hacımutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa, Ziya Gökalp Mahallelerinde toplam yaklaşık 215 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Cahı, Namık Kemal, Orhangazi, Ziya Gökalp ve 500 Evler Mahallesinde yaklaşık 555 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon imar planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
6- İlçemiz Batıalagözlü, Doğualagözlü, Mehmet Akif, Fatih, Aydınlar ve Atakent Mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılmasının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
7- İlçemiz Hıdırlı, Dalmaz ve Hamidiye Mahallelerinin sınırları belirlenmiş kentsel dönüşüm projesine girmesi nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre Belediyemize satmak isteyen mülk sahiplerinin taşınmazlarının satın alma işlemlerinin yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
8- Ereğli Belediyesine 13.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan  2021 model    Ford Trukcs 2533DC (6x2) 13.000lt Paslanmaz Su Tankeri ve Distribütör (Arazöz)  aracının  kamu hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı hakkında karar alınmasının görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Md.)

9- Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No:137) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Erkan ÖZLÜ’nün toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Halime DEMİREL, Ali Rıza GÜBE, Tamer ÜNLÜ, Ayhan GÜLTEKİN ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş,  olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 15.10.2021 tarih ve 809 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi 101 ada 1 parsel, 102 ada, 46 parsel ve Kargacı Mahallesi 368 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Hal, Kamyon Garajı ve Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında karar alınması hususunun mevcut gündemin 6. maddesi olarak eklenmesi,

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  İlçemiz, Sarıtopallı Mahallesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünden belediyemize İrtifak Hakkı tesis edilen 101 ada 1 parsel sayılı yerde, ekli krokide belirtilen 13.484,00m2 lik yerde ilçemizde vatandaşlar tarafından üretilen kuru gıda, el sanatları ve diğer yöresel ürünlerin üretenler adına tanıtım ve satışlarının yapılması, yapılan satış ve tanıtımlarda belirli bir masraf bedelinin tahsil edilerek tanıtım ve satışlarının yapılması amacıyla mevcutta bulunan söz konusu yerde belirtilen inşa halindeki tesisin bedelinin yüklenici tarafından karşılanması ve geriye kalan inşaatın eksik imalatlarının tamamlanması şartıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda karar alınması konusunun gündemin kapanış maddesinden önce görüşülmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.     

2- (Karar No:138) 25/10/2021 tarihinde yapılan Ekim ayı olağan  Meclis Toplantısı 2. Birleşim karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:139) 03.11.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:140) İlçemiz Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacımustafa, Hacımutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa, Ziya Gökalp Mahallelerinde toplam yaklaşık 215 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.              

5- (Karar No:141) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Cahı, Namık Kemal, Orhangazi, Ziya Gökalp, ve 500 evler Mahallesinde yaklaşık 555 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No:142) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 15.10.2021 tarih ve 809 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi 101 ada 1 parsel, 102 ada, 46 parsel ve Kargacı Mahallesi 368 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Hal, Kamyon Garajı ve Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:143) 03.11.2021 tarihli ve 140, 141 ve 142 sayılı Meclis kararları gereği İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ve Sarıtopallı ve Kargacı Mahallesinde uygulamalı imar planı hakkındaki tekliflerin imar komisyonunda görüşülmesi için oturuma 20 (yirmi) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.

8- (Karar No:144) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile 2. Oturum için toplanmıştır.  

Ek gündem maddeleri olarak;

1- Belediye Meclisinin 3.11.2021 tarihli ve 140, 141 ve 142 sayılı Meclis kararları gereği imar komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli revizyon imar planları ile Sarıtopallı ve Kargacı Mahallesinde uygulama imar planı hakkında alınan 3 adet İmar komisyon raporlarının mevcut 2. Oturumda devam eden 6. gündem maddesinden önce görüşülmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No:145) Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 140 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacımustafa, Hacımutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa, Ziya Gökalp Mahallelerinde ekli krokide gösterilen alan içerisinde kalan toplam 215 hektarlık alanda yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (Karar No:146) Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 141 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Cahı, Namık Kemal, Orhangazi, Ziya Gökalp ve 500 Evler Mahallelerinde ekli krokide gösterilen alan içerisinde kalan toplam 555 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No:147) Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 142 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi 101 ada 1 parsel, 102 ada, 46 parsel ve Kargacı Mahallesi 368 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Hal, Kamyon Garajı ve Küçük Sanayi Alanı amaçlı yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No:148) İlçemiz Batıalagözlü, Doğualagözlü, Mehmet Akif, Fatih, Aydınlar ve Atakent Mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Karar No: 149) İlçemiz Hıdırlı, Dalmaz ve Hamidiye Mahallelerinin sınırları belirlenmiş kentsel dönüşüm projesine girmesi nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre Belediyemize satmak isteyen mülk sahiplerinin taşınmazlarının satın alma işlemlerinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- (Karar No: 150) Ereğli Belediyesine 13.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan 2021 model FORD Trukcs 2533 DC ( 6x2 ) 13.000lt Paslanmaz Su Tankeri ve Distribütör (Arazöz)  aracının (Motor No: MA97329, Şase No: NMOLKXTP6LMA97329) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince Kamu Hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- (Karar No: 151) İlçemiz, Sarıtopallı Mahallesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Belediyemize irtifak hakkı tesis edilen 101 ada 1 parsel sayılı yerde, ekli kroki de belirtilen 13.484,00m2’lik yerde ilçemizde vatandaşlar tarafından üretilen kuru gıda, el sanatları ve diğer yöresel ürünlerin üretenler adına tanıtım ve satışlarının yapılması, yapılan satış ve tanıtımlarda belirli bir masraf bedelinin tahsil edilerek tanıtım ve satışlarının yapılması amacıyla mevcutta bulunan söz konusu yerde belirtilen inşa halindeki tesisin bedelinin yüklenici tarafından karşılanması ve geriye kalan inşaatın eksik imalatlarının tamamlanması şartıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- (Karar No: 152) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı Meclis Toplantı tarihinin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Kasım ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA        

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı