Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/10/2021 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 06/10/2021 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 1/9/2021 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 6/10/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Burhaniye Mahallesi 110 ada 16 parsel (217,82m2) yer ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Zengen Mahallesi 120 ada 9 parsel sayılı toplam 822,22m2'lik parselin Belediyemize ait olan 116,14m2'lik hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

5- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Eti Mahallesi 3612 ada 5 parsel sayılı 1174,81m2'lik yerin uygulama imar planında Sağlık Tesisi alanında kaldığından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Barbaros Mahallesi 857 ada 1 parsel ve 1184 ada 24 parsellerde bulunan Kapalı Otoparkın Mahalle arası olması ve pazarın haftada bir gün kurulması sebebiyle Otopark olarak kullanılması mümkün olmadığından söz konusu yerin Belediyemize gelir ve şehrimize istihdam sağlanmak amacıyla saraciye, tekstil vb. gibi atölye olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilip verilmemesi  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

7-  Mülkiyeti belediyemize ait; Eti Mahallesi 1996 ada 5 parselde bulunan 5.920,34m2 lik alanın Özel Hastane Yapılması amacıyla Larende Özel Sağlık Hizmetleri Tarım İnş. Tur. Ltd. Şti.'ne satıldığından,  söz konusu firmaya inşaatın tamamlanması ve işletmeye açılması için, 29.09.2021 tarihinden başlamak üzere 18 ay ek süre verilip verilmemesi, ayrıca yapılan sözleşmeye göre  ödemelerinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
8- Mülkiyeti belediyemize ait; Barbaros Mahallesi 859 ada 1 ve 2 parselin batı kısmındaki park alanı, Cinler Mahallesi 1459 ada 1 parselin güney kısmındaki park alanı, Aydınlar Mahallesi 3069 ada 1 parselin kuzeyinde kalan park alanı, imar planında tahsis talep ve kullanım amacına uygun olarak söz konusu yerlerin uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak vasfının değiştirilmesi halinde yeni oluşacak parsellerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsis işleminin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
9- İlçemiz Gülbahçe Mahallesi 307 ada 3 parsel ve 2867 ada 1 parsel alanlarında bulunan Sümerbank İşçi Lojmanlarına (Taş Evler) "Korkut Ata Sosyal Tesisi" isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)

10- Ereğli Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
11- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince İlçemize şehir dışından gelen Yüksek Öğrenim öğrencilerimize yönelik olarak, yurt ve barınma  ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak 2021 yılı Eylül ayından geçerli olmak üzere yurt binası kiralanması, buna ilişkin Sözleşme imzalanması, yurt ücreti ile teminatının alınması ve  bu hususta  Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendireceği birime yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Md.)

12- Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 

 

 KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 120) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 18 Üye olmak üzere toplam 19 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Zeki ÜSTÜNDAĞ, Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN,  Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER ve Ömer SÜLLÜ’nün toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ ve Ömer EĞER’in ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş,  olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- Park ve Bahçeler Müdürlüğünden, İlçemizde Türbe Mahallesinde bulunan Gazi Parkının isminin  Gazi Hüseyin Hilmi Bey Parkı olarak değiştirilmesi hususunda karar alınması konusunun gündemin 12. maddesi olarak eklenmesi,

Mevcut Gündemimizin 12. maddesi olan kapanışın ise 13. gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- (Karar No: 121) 01/09/2021 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 122) 06.10.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 123) Mülkiyeti Belediyemize ait Burhaniye Mahallesi 110 ada 16 parsel sayılı 217,82m2'lik yer ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Zengen Mahallesi 120 ada 9 parsel sayılı toplam 822,22m2'lik parselin  Belediyemize ait olan 116,14m2'lik hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.                                            

5- (Karar No: 124) Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Eti Mahallesi 3612 ada 5 parsel sayılı 1174,81m2'lik yerin uygulama imar planında Sağlık Tesisi alanında kaldığından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 125) Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros Mahallesi 857 ada 1 parsel ve 1184 ada 24 parsellerde bulunan Kapalı Otoparkın, mahalle arası olması ve pazarın haftada bir gün kurulması sebebiyle otopark olarak kullanılması mümkün olmadığından söz konusu yerin Belediyemize gelir ve şehrimize istihdam sağlamak amacıyla saraciye, tekstil vb. gibi atölye olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No: 126) Mülkiyeti belediyemize ait; Eti Mahallesi 1996 ada 5 parselde bulunan 5.920,34m2 lik alan Özel Hastane Yapılması amacıyla Larende Özel Sağlık Hizmetleri Tarım İnş. Tur. Ltd. Şti.’ne geri alma hakkı ile 03.05.2017 tarih ve 2017/5-58 sayılı meclis kararı ile 36 ayda inşaatı tamamlanmak şartıyla satılmıştır.

Yapılan sözleşme 29.09.2021 tarihinde sona erecektir. Larende Özel Sağlık Hizmetleri Tarım İnş. Tur. Ltd. Şti.’nin Belediyemize vermiş olduğu 16.09.2021 tarih ve 11777 sayılı dilekçesinde belirtmiş olduğu, Dünya geneli ile ülkemizde yaşanan salgın hastalık (COVİD-19) sürecinin de dikkate alınması, hastane inşaatının tamamlanması ve işletmeye açılması sözleşmede belirtilen sürede bitmeyeceğinden, İnşaatın mevcut durumu da dikkate alınarak, hastanenin yapım ve işletmeye açılması için 29.09.2021 tarihinden başlayarak 18 ay ek süre verilmesini talep etmiştir.

04.06.2020 tarih ve 243 sayılı Encümen Kararı ile arsa satış ihalesi ve sözleşme imzalanmasına ilişkin yasal sorumlulukların o tarihte yükümlülük sahiplerine ait olmak kaydıyla kamu zararının önlenmesi amacıyla yapılan ek protokolde, arsa satış sözleşme bedeli 3.560,000,00TL yerine yeni yapılan kıymet takdiri ile 5.900.000,00TL’ye çıkartılmış (2.340.000,00TL artırılarak) ve buna göre de ödeme planı yapılmıştır.

Sözleşmede belirtilen aylık taksit tutarından az olmamak kaydıyla, şartname ile sözleşmede belirtilen faiz oranına göre 40 eşit taksit halinde taksitlerin 140.125,00TL olarak düzenlenmiştir. 

İlgi: 16.09.2021 tarih ve 11777 sayılı dilekçede belirtilen COVİD-19 süreci dikkate alınarak söz konusu firmaya inşaatın tamamlanması ve işletmeye açılması için, 29.09.2021 tarihinden başlamak üzere 18 ay ek süre verilmesi, ayrıca yukarda belirtildiği şekilde satış sözleşme bedelinin taksit ödemelerinin ödeme planına göre yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 127) Mülkiyeti Belediyemize ait; Barbaros Mahallesi 859 ada 1 ve 2 parselin batı kısmındaki park alanı, Cinler Mahallesi 1459 ada 1 parselin güney kısmındaki park alanı, Aydınlar Mahallesi 3069 ada 1 parselin kuzeyinde kalan park alanı; İmar Planında tahsis talep ve kullanım amacına uygun olarak söz konusu yerlerin uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak vasfının değiştirilmesi halinde yeni oluşacak parsellerin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis işlemlerinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 128) Sümerbank İşçi Lojmanlarına (Taş Evler) "Korkut Ata Sosyal Tesisi" isminin verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 129) Belediyemiz 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ve 2022 Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

11- (Karar No: 130) İlçemize şehir dışından gelen Yüksek Öğrenim öğrencilerimiz, yurt ve barınma sıkıntısı yaşamaktadır. Bu kapsamda Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince Yüksek Öğrenim öğrencilerimize yönelik olarak ihtiyaç ve talepler de dikkate alınarak 2021 yılı Eylül ayından geçerli olmak üzere yurt binası kiralanması, buna ilişkin Sözleşme imzalanması ve ücretlerin 2 (İki) kişilik oda için kişi başı aylık 500,00TL (Beş Yüz Lira), 4 (Dört) kişilik oda için kişi başı aylık 400,00TL (Dört Yüz Lira) olarak belirlenmesi ve ayrıca her öğrenciden 400,00TL(Dört Yüz Lira) teminat alınması ve bu hususta Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendireceği birime yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No: 131) İlçemizde Türbe Mahallesinde bulunan Gazi Parkının isminin  Gazi Hüseyin Hilmi Bey Parkı olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Karar No: 132) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçe ve Gelir Tarifelerinin görüşülmesi için Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantı tarihinin 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA        

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı