Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/10/2021 Tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi


                       T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-53328472-823.02-15387

 

01.10.2021

Konu  :

2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

 

İlan Metni:

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 6/10/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Ekim ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.


 

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 1/9/2021 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 6/10/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Burhaniye Mahallesi 110 ada 16 parsel (217,82m2) yer ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Zengen Mahallesi 120 ada 9 parsel sayılı toplam 822,22m2'lik parselin Belediyemize ait olan 116,14m2'lik hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
5- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Eti Mahallesi 3612 ada 5 parsel sayılı 1174,81m2'lik yerin uygulama imar planında Sağlık Tesisi alanında kaldığından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Barbaros Mahallesi 857 ada 1 parsel ve 1184 ada 24 parsellerde bulunan Kapalı Otoparkın Mahalle arası olması ve pazarın haftada bir gün kurulması sebebiyle Otopark olarak kullanılması mümkün olmadığından söz konusu yerin Belediyemize gelir ve şehrimize istihdam sağlanmak amacıyla saraciye, tekstil vb. gibi atölye olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilip verilmemesi  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
7-  Mülkiyeti belediyemize ait; Eti Mahallesi 1996 ada 5 parselde bulunan 5.920,34m2 lik alanın Özel Hastane Yapılması amacıyla Larende Özel Sağlık Hizmetleri Tarım İnş. Tur. Ltd. Şti.'ne satıldığından,  söz konusu firmaya inşaatın tamamlanması ve işletmeye açılması için, 29.09.2021 tarihinden başlamak üzere 18 ay ek süre verilip verilmemesi, ayrıca yapılan sözleşmeye göre  ödemelerinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
8- Mülkiyeti belediyemize ait; Barbaros Mahallesi 859 ada 1 ve 2 parselin batı kısmındaki park alanı, Cinler Mahallesi 1459 ada 1 parselin güney kısmındaki park alanı, Aydınlar Mahallesi 3069 ada 1 parselin kuzeyinde kalan park alanı, imar planında tahsis talep ve kullanım amacına uygun olarak söz konusu yerlerin uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak vasfının değiştirilmesi halinde yeni oluşacak parsellerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsis işleminin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
9- İlçemiz Gülbahçe Mahallesi 307 ada 3 parsel ve 2867 ada 1 parsel alanlarında bulunan Sümerbank İşçi Lojmanlarına (Taş Evler) "Korkut Ata Sosyal Tesisi" isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)
10- Ereğli Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
11- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince İlçemize şehir dışından gelen Yüksek Öğrenim öğrencilerimize yönelik olarak, yurt ve barınma  ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak 2021 yılı Eylül ayından geçerli olmak üzere yurt binası kiralanması, buna ilişkin Sözleşme imzalanması, yurt ücreti ile teminatının alınması ve  bu hususta  Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkanı'nın görevlendireceği birime yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Md.)
12- Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)