Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/08/2021 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

                     T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-11113

 

30.07.2021

Konu  :

2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

        4/8/2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak olan 2021 Yılı  Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 30/7/2021  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

 

İlan Metni:

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 4/8/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Ağustos ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 7/7/2021 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 4/8/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerindeki mülkiyeti şahıslara ait iş yerleri ile Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre takasının yapılması  için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
5- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilçemiz Belkaya Mahallesi 116 ada 1 parsel sayılı yer imar durumunda Küçük Sanayi Sitesi olup, daha önce Belkaya Belediyesi tarafından üzerine iş yerlerinin yapıldığı ve Belediyemizce konu ile ilgili üzerinde bulunan binaların projelerinin de bulunduğundan dolayı,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
6- İlçemiz 500 Evler Mahallesi 93423. sokakta bulunan (6190m2) Belediyemize ait yeşil alana "Öğretmen Seracettin YAZKAÇ Parkı" isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Md.)
 

7- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)