Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/09/2021 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

 T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01/09/2021 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 4/8/2021 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 1/9/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediye Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin imar komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 88 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş mevkiinin 500 evler mahallesine bağlanması ile ilgili  komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait, Belkaya Mahallesi 208 ada 3 sayılı parsel ile Belkaya Mahallesi 6273 sayılı parsel taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
7- Ereğli Belediyesi Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

8- Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No:108) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 19 Üye olmak üzere toplam 20 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mehmet ŞEN, Ali Rıza GÜBE ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Halime DEMİREL, Tamer ÜNLÜ, Erdal TOPBAŞ, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Ali PEKER’in ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş,  olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  Mülkiyeti Ereğli Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait,  Taşbudak Mahallesi 107 ada 2 parsel sayılı 174.090,00m2’lik tarla vasıflı yerin, Belediyemize ait, 14.153,00m2’lik kısmı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılıp yapılmaması hususunda karar alınması konusunun gündemin 8. maddesi olarak eklenmesi, mevcut Gündemimizin 8. maddesi olan kapanışın ise 9. gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No:109) 04/08/2021 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:110) 01.09.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:111) Ereğli İlçesi Batıalagözlü Mahallesi 1740 ada 1, 2, 3, 4, 12 ve 13 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup, yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar planı değişikliği komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.                                                       

5- (Karar No:112) Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi 1474 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup, parselin doğusunda kalan kısmının mezarlık alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No:113) Ereğli İlçesi Fatih Mahallesi 1957 ada 3, 5 ve 6 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5 katlı konut alanında kalmakta olup, parsellerin kat adetlerinin 5 kattan 6 kata yükseltilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:114) Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi 1452 ada 27 nolu parsel uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında, 2654 ada 4 ve 6 parseller uygulama imar planında sanayi alanında kalmakta olup, 1452 ada 27 nolu parsel ile 2654 ada 4 ve 6 nolu parseller arasında kalan imar yolunun kaldırılması ve parsel alanlarının birleştirilerek sanayi alanı yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No:115) Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 88 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş mevkiinin ekte sunulan krokide sınırları belirlenen kısmının 500 Evler Mahallesine bağlanması ile ilgili Mahalle sınırı değişikliği komisyon raporunun, tekrar gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmek üzere bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No:116) Mülkiyeti Belediyemize ait; Belkaya Mahallesi 208 ada 3 sayılı parsel ile Belkaya Mahallesi 6273 sayılı parsel taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No:117) Belediyemiz tarafından 29.04.2021 tarih ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden hazırlanan Ereğli Belediyesi Memur Disiplin Yönetmeliği, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No:118) Mülkiyeti Ereğli Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait; Taşbudak Mahallesi 107 ada 2 parsel sayılı 174.090,00m2’lik tarla vasıflı yerin, Belediyemize ait, 14.153,00m2’lik kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No:119) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı Meclis Toplantı tarihinin 6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eylül ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA        

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı