Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/07/2021 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-53328472-823.02-9537

 

30.06.2021

Konu  :

2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

        7/7/2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak olan 2021 Yılı  Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 1/7/2021  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

 

İlan Metni:

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 7/7/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Temmuz ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 2/6/2021 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 7/7/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediye Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna  havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Konya  İli Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkiinde yaşayan mahalle sakinlerinin, Hacımemiş köy içi yerleşmesi ile fiziki bağlantılarının çok fazla olmaması, ulaşım açısından Hacımemiş Mahalle merkezine uzakta olması, seçimler dışında kültürel ve ticari herhangi bir bağlantılarının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı yaşadıkları bölgenin 500 Evler Mahallesine bağlanması taleplerinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
6- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 44 adet köyümüzün Kırsal Mahalleye dönüştürülmesi hususunun görüşülmesi.(Muhtarlık İşleri Md.)
7- İlçemiz Üçgöz Mahallesi 3567 nolu adanın doğusunda, 3569 nolu ada ve Musa Karabaş Okulu batısında bulunan parkın güney doğusunda 500m2 'lik  kısmına Sağlık Tesisi yapılmak üzere Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan 2021 Model Ford Trukcs 4x2 1833 D yataksız kabin şasi üzerine 4mm St37 7myol süpürme aracının kamu hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı ile ilgili karar alınması talebinin görüşülmesi.(Temizlik İşleri Md.)
9- 07/03/2012 tarih ve 2012/4-39 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin kaldırılması ve yeni Zabıta Yönetmeliğinin görüşülmesi.(Zabıta Md.)
10- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle, Norm Kadro Yönetmeliği'nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereği, norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 1. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun 3. dereceli olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
11- Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş. olağan Genel Kurul toplama  yetkisinin verilmesi ve bu genel kurulda Ereğli Belediye Meclisinde 07.04.2021  tarihli ve 53 nolu karar alındığı, Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San.  Tic. A.Ş.'nin mevcut sermayesine 1.800.000,00TL  ek sermaye artırımının  gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve eksik bulunan yönetim kurulu  üyeliğine Faruk ÖZMEN'in atanması için Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya  yetki verilmesinin görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)
12- Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)