Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/08/2021 Tarihli Ağustos Ayı 1. ve 2. Oturum Meclis Karar Özetleri

 

 

 T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 04/08/2021 AĞUSTOS 1. ve 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)                                                                         

2- 7/7/2021 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)                                                                                                                

3- 4/8/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)   

4- Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerindeki mülkiyeti şahıslara ait iş yerleri ile Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre takasının yapılması  için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)                                                                                                                         

5- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilçemiz Belkaya Mahallesi 116 ada 1 parsel sayılı yer imar durumunda Küçük Sanayi Sitesi olup, daha önce Belkaya Belediyesi tarafından üzerine iş yerlerinin yapıldığı ve Belediyemizce konu ile ilgili üzerinde bulunan binaların projelerinin de bulunduğundan dolayı,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)   

6- İlçemiz 500 Evler Mahallesi 93423. sokakta bulunan (6190m2) Belediyemize ait yeşil alana "Öğretmen Seracettin YAZKAÇ Parkı" isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Md.)                                                                                                                                         

7- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No:96) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 26 Üye olmak üzere toplam 27 üye ile toplanmıştır.                                                                                           Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Halime DEMİREL, Tamer ÜNLÜ, Mehmet Yalçın AYDOĞDU ve Cafer ÖZER’in toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.                                    

Ek gündem maddesi olarak;                                                                                            

         1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  İlçemiz Hacımutahir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 90454 sokağa Kürşat CENGİZ isminin verilmesi için karar alınması hususunun, gündemin 7. maddesi olarak eklenmesi,                                                                                         

         2- Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mahmut Melih AYATA’nın vermiş olduğu Eski Cezaevinin bulunduğu bölgedeki Cezaevi Caddesinin isminin Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU olarak değiştirilmesi hususundaki önergenin gündemin 8. maddesi olarak eklenmesi,

Mevcut Gündemimizin 7. maddesi olan kapanışın ise 9. gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No:97) 07/07/2021 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:98) 04.08.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:99) Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, 04.08.2021 tarihli ve 98 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen, meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen talebin İmar Komisyonunda görüşülüp değerlendirilmesi için, oturuma 20 (yirmi) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.                                                                      

5- (Karar No:100) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 26 Üye olmak üzere toplam 27 üye ile toplanmıştır.

Üyelerden Talha ÜZER, Halime DEMİREL, Tamer ÜNLÜ,  Mehmet Yalçın AYDOĞDU ve Cafer ÖZER’in izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilmiştir.        

6- (Karar No:101) Ereğli İlçesi Bulgurluk Mahallesi 196 ada 6 nolu parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim ve iletim alanı (Biogaz, Biokütle Organik Gübre) olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar planı,  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

            Yukarıda belirtilen Ereğli İlçesi Bulgurluk Mahallesi 196 ada 6 nolu parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim ve iletim alanı (Biogaz, Biokütle Organik Gübre olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar planı, Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:102) Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerindeki mülkiyeti şahıslara ait iş yerleri ile Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre takasının yapılması  için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No:103) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilçemiz Belkaya Mahallesi 116 ada 1 parsel sayılı yer imar durumunda Küçük Sanayi Sitesi olup, daha önce Belkaya Belediyesi tarafından üzerine iş yerlerinin yapıldığı ve Belediyemizce konu ile ilgili üzerinde bulunan binaların projelerinin de bulunduğundan dolayı,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No:104) İlçemiz 500 Evler Mahallesi 93423. Sokakta bulunan (6190m2) Belediyemize ait yeşil alana "Öğretmen Seracettin YAZKAÇ Parkı" isminin verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No:105) Eski Cezaevinin bulunduğu bölgedeki Cezaevi Caddesinin isminin Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU Caddesi olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No:106) İlçemiz Hacımutahir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 90454 Sokağa Kürşat CENGİZ isminin verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No:107) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin 01 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ağustos ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA      

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı