Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/07/2021 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

 

                                                             T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 07/07/2021 TEMMUZ MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 2/6/2021 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 7/7/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediye Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna  havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- Konya  İli Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkiinde yaşayan mahalle sakinlerinin, Hacımemiş köy içi yerleşmesi ile fiziki bağlantılarının çok fazla olmaması, ulaşım açısından Hacımemiş Mahalle merkezine uzakta olması, seçimler dışında kültürel ve ticari herhangi bir bağlantılarının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı yaşadıkları bölgenin 500 Evler Mahallesine bağlanması taleplerinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

6- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 44 adet köyümüzün Kırsal Mahalleye dönüştürülmesi hususunun görüşülmesi.(Muhtarlık İşleri Md.)

7- İlçemiz Üçgöz Mahallesi 3567 nolu adanın doğusunda, 3569 nolu ada ve Musa Karabaş Okulu batısında bulunan parkın güney doğusunda 500m2 'lik  kısmına Sağlık Tesisi yapılmak üzere Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan 2021 Model Ford Trukcs 4x2 1833 D yataksız kabin şasi üzerine 4mm St37 7myol süpürme aracının kamu hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı ile ilgili karar alınması talebinin görüşülmesi.(Temizlik İşleri Md.)

9- 07/03/2012 tarih ve 2012/4-39 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin kaldırılması ve yeni Zabıta Yönetmeliğinin görüşülmesi.(Zabıta Md.)

10- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle, Norm Kadro Yönetmeliği'nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereği, norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 1. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun 3. dereceli olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

11- Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş. olağan Genel Kurul toplama yetkisinin verilmesi ve bu genel kurulda Ereğli Belediye Meclisinde 07.04.2021 tarihli ve 53 nolu karar alındığı, Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin mevcut sermayesine 1.800.000,00TL  ek sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve eksik bulunan yönetim kurulu üyeliğine Faruk ÖZMEN'in atanması için Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya yetki verilmesinin görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)

12- Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 82) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır.

Ek gündem maddesi olarak;

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  İlçemiz Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacı Mustafa, Hacı Mutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Revizyon İmar Planının yapılması için karar alınması hususunun görüşülmesi, olmak üzere ek gündem maddesinin gündemin 11. maddesinden sonra dâhil edilmesi ve ayrıca gündemin 11. Maddesinin 3. Madde olarak gündem sıra değişikliğinin yapılması ve kapanış maddesinin 13. madde olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Ak Parti Grup Başkanvekili Serdar ALTINOK’un Belediye İşçilerinin Banka Promosyonu ile ilgili verdiği yazılı önergesi hakkında, Meclis Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra önerge hakkında Meclisi sözlü olarak bilgilendirmiştir.

2- (Karar No:83) 02/06/2021 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:84) 07 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan Temmuz ayı Meclis toplantısında Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul toplama yetkisinin verilmesi ve bu Genel Kurulda Ereğli Belediye Meclisinde 07.04.2021 tarih ve 53 nolu karar aldığı; Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin mevcut sermayesine 1.800.000,00TL  ek sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve eksik bulunan yönetim kurulu üyeliğine Faruk ÖZMEN'in atanması için Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya yetki verilmesi için yapılan oylama sonucunda,

Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Ömer EĞER, Cemil DÖNMEZ, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Eyyup ARPACI, Ayhan KOTAN ve Mehmet ŞEN ret oyu kullanmış olup, 7 ret oya karşılık 18 kabul oyu ile teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:85) 07.07.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

5- (Karar No:86) 18.06.2021 tarihli ve 2021/8 nolu Ereğli İlçesi Belkaya Mahallesi 691 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet alanının bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar planı değişikliği komisyon raporu İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No:87) 18.06.2021 tarihli ve 2021/9 nolu Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi 103 ada, 17 ve 20 nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar planı komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:88) Konya  İli Ereğli İlçesi Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkiinde yaşayan mahalle sakinleri ilgi: 28.06.2021 tarih ve 7935 sayılı dilekçelerinde Hacımemiş köy içi yerleşmesi ile fiziki bağlantılarının çok fazla olmaması, ulaşım açısından Hacımemiş Mahalle merkezine uzakta olması, seçimler dışında kültürel ve ticari herhangi bir bağlantılarının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı yaşadıkları bölgenin 500 Evler Mahallesine bağlanması taleplerinin İmar komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No:89) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6360 sayılı Büyükşehir yasasından önce köy statüsündeki yerleşim yerlerinin 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden kırsal mahalleye dönüştürülmesi 03.02.2021 tarih ve 24 sayılı karar ile Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul edilmiş olup;

            Ancak Büyükşehir Belediye Meclisinin 7254 sayılı Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen 90 günlük süreyi aşması nedeniyle, ilçemiz sınırları içerisinde ekteki listede isimleri yazılı 44 Mahallemizin ve aynı bölgede mahrumiyet bölgesinde yer alan 6360 sayılı Büyükşehir yasasından önce Belde hüviyetinde olan ve mahalleye dönüştürülen 6 eski Beldemizin de kırsal mahalleye dönüştürülmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No:90) Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına Sağlık Tesisi yapılmak üzere, İlçemiz Üçgöz Mahallesi 3567 nolu adanın doğusunda, 3569 nolu ada ve Musa Karabaş Okulu batısında bulunan parkın güney doğusunda yer alan 500,00m2'lik  kısmın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Sağlık Tesisi yapılmak üzere Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (Karar No:91) Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrasında, ‘‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği’’ hükmüne yer verilmiş olup;

Ereğli Belediyesine 09.06.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan 2021 model Ford Trukcs 4x2 1833 D Yataksız Kabin Şasi Üzerine 4mm St37 7m³ Yol Süpürme Aracının (Motor No: MM93222, Şase No: NM0KKXTP6KMM9322) Kamu Hizmetine tahsisi, haczedilemeyeceği ve satılamayacağı, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No:92) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b fıkrası gereğince, 07/03/2012 tarih ve 2012/4-39 sayılı Ereğli Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ve yeni  hazırlanan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No:93) Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince; norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 1. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun 3. dereceli olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Karar No:94) İlçemiz, Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler,  Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacı Mustafa, Hacı Mutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa ve Ziya Gökalp Mahallelerinde  1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Revizyon İmar Planının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

14- (Karar No:95) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı Meclis Toplantı tarihinin 04 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Temmuz ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

        Hüseyin OPRUKÇU             Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA      

             Meclis Başkanı                              Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı