Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/06/2021 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-7394

 

27.05.2021

Konu  :

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

        2/6/2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak olan 2021 Yılı  Haziran ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 28/05/2021  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

 

İlan Metni:

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 2/6/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Haziran ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 17/05/2021 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 2/6/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediyemize ait Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi ile Kültür Merkezi Spor Salonu için uygulanan 2021 yılı ücret tarifelerinin, ilçemizde bulunan Şehit Aileleri ile Gaziler ve Gazi Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Belediyemiz personelleri ile birinci derece yakınlarına yüzde elli (%50) indirimli olarak uygulanması hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Md.)
5- 17/05/2021 tarihli ve 65 sayılı Meclis karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı  Bütçe Kesin Hesabı komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
6- Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artırımı için Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin genel kurul toplantısı yapması ve karar alması için yetki verilmesinin görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)
7- İlçemiz sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yol altyapısı, bsk (bitümlü sıcak karışım) asfalt kaplama, sathi kaplama yapım işi için Belediyemizce İller Bankasından veya özel ya da kamu bankalarından bahse konu yapım işinde üç yıl boyunca kullanılmak üzere (2021 yılı için %30'u 33.000.000,00TL, 2022 yılı için %40'ı 44.000.000,00TL, 2023 yılı için %30'u 33.000.000,00TL ödenek)toplam 110.000.000,00TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konuda her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU'nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.) 

8- Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)