Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

17/05/2021 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17/05/2021 MAYIS MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 7/4/2021 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 17/5/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan, Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Türbe Mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık  280 hektarlık alanda yapılan 9. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan, Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık  425 hektarlık alanda yapılan 10. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

6- Belediyemize ait Konya İli, Halkapınar İlçesi, İnceğiz Mevkiinde bulunan 42-2013-17 izin numaralı ariyet ocağının Belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 10(On) yıllığına işletmeye alınarak ihtiyaç duyulacak miktarda üretim ve gerekli nakliyenin yaptırılması hususunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)

7- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan  şirketimiz BOLKAR A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU'ya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.)

8- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şirketimiz BOLKAR A.Ş. personelimize verilecek olan 500TL bayram harçlığının Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)

9- Ereğli Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.) 

10- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 22 Üye olmak üzere toplam 23 üye ile toplanmıştır. Ek gündem maddesi olarak;

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi,

2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Pandemi yardımı kapsamında ilçemizde bulunan Çay Ocağı, Kahvehane, Kıraathane, Berber ve Kuaförlere 500,00TL nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi,

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İlçemiz Aziziye Mahallesi 1986 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu olmak üzere bu 3 ek gündem maddesinin gündemin 9. maddesinden sonra dâhil edilmesi ve kapanış maddesinin 13. madde olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 07/04/2021 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- 17.05.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- 19.04.2021 tarihli ve 2021/7 nolu İmar Komisyon Raporu:

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Türbe Mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 280 hektarlık alanda yapılan 9. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar komisyonunca uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Türbe Mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 280 hektarlık alanda yapılan 9. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 19.04.2021 tarihli ve 2021/6 nolu İmar Komisyon Raporu:

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan  yaklaşık 425 hektarlık alanda yapılan 10. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İmar komisyonunca uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan  yaklaşık 425 hektarlık alanda yapılan 10. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Belediyemize ait Konya İli, Halkapınar İlçesi, İnceğiz Mevkiinde bulunan 42-2013-17 izin numaralı ariyet ocağının ve ilçemiz Karaburun Mahallesinde bulunan 42/2020-14 izin numaralı, Bulgurluk Mahallesinde 42/2016-06 izin numaralı ve Yellice Mahallesinde bulunan 42/2019-11 izin numaralı kum, taş ve ariyet ocaklarının aynı şartlarda kullanılmak üzere Belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 10(On) yıllığına işletmeye alınarak ihtiyaç duyulacak miktarda üretim ve gerekli nakliyenin yaptırılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şirketimiz Bolkar A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda üyelerden,

Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Eyyup ARPACI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Ömer SÜLLÜ ret oyu kullanmış olup 17 ret oya karşılık, 6 kabul oyu ile teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.                                                                       

8- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şirketimiz BOLKAR A.Ş. personelimize verilecek olan 500TL bayram harçlığının Belediyemiz bütçesinden karşılanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/b maddesi ile Kesin Hesap başlıklı 64. Maddesi gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış olup, 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

10- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak İlçemizde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını idame ettirmekte zorluk çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli ve öğrenimini sağlamakta güçlük çeken öğrencilere bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi sosyal yardımların ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak, Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanılması hak sahiplerine adil şekilde yardım ulaştırılması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliği, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

11- 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile gerçek kişi Tacirlere Corona Virüs salgını nedeni ile verilecek destekler hakkında karara dayanılarak Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde ilçemizde bulunan Çay Ocağı, Kahvehane, Kıraathane, Berber ve Kuaförlere 500,00TL(Beş Yüz Lira) nakdi yardım yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

12- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Aziziye Mahallesi 1986 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- Haziran ayı Meclis Toplantı tarihinin 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

   Hüseyin OPRUKÇU                       Mahmut Melih AYATA           Hasan Fatih SAÇIKARALI

       Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                     Katip Üye

    Belediye Başkanı