Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/06/2021 Tarihli Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

02/06/2021 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 17/05/2021 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 2/6/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Belediyemize ait Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi ile Kültür Merkezi Spor Salonu için uygulanan 2021 yılı ücret tarifelerinin, ilçemizde bulunan Şehit Aileleri ile Gaziler ve Gazi Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Belediyemiz personelleri ile birinci derece yakınlarına yüzde elli (%50) indirimli olarak uygulanması hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Md.)
5- 17/05/2021 tarihli ve 65 sayılı Meclis karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı  Bütçe Kesin Hesabı komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
6- Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artırımı için Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A.Ş.'nin genel kurul toplantısı yapması ve karar alması için yetki verilmesinin görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)
7- İlçemiz sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yol altyapısı, bsk (bitümlü sıcak karışım) asfalt kaplama, sathi kaplama yapım işi için Belediyemizce İller Bankasından veya özel ya da kamu bankalarından bahse konu yapım işinde üç yıl boyunca kullanılmak üzere (2021 yılı için %30'u 33.000.000,00TL, 2022 yılı için %40'ı 44.000.000,00TL, 2023 yılı için %30'u 33.000.000,00TL ödenek) toplam 110.000.000,00TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konuda her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU'nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.) 

8- Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır.

Ek gündem maddesi olarak;

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde bulunan Meri İmar Planında Cami Alanında kalan 197 ada 27 parsel (97,00m²) sayılı taşınmazı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınmasının görüşülmesi,

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  İlçemiz Toros Mahallesinde  yapımı devam eden 97 adet 100'er m² yeni hobi bahçelerinin alan farkından dolayı kira bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

3- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in Bolkar A.Ş. yönetim kurulu hakkında verdiği yazılı önergesinin görüşülmesi,

4- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in Ereğlispor’un başarısı hakkında verdiği yazılı önergesinin görüşülmesi olmak üzere bu 4 ek gündem maddesinin gündemin 7. maddesinden sonra dâhil edilmesi ve kapanış maddesinin 12. madde olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 17/05/2021 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 02.06.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Belediyemize ait Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi ile Kültür Merkezi Spor Salonu için uygulanan 2021 yılı ücret tarifelerinin, ilçemizde bulunan Şehit Aileleri ile Gaziler ve Gazi Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Belediyemiz personelleri ile birinci derece yakınlarına yüzde elli (%50) indirimli olarak uygulanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- 17/05/2021 tarihli Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısında 65 sayılı Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Kesin hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU'ya  Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic.  A.Ş.’nin Genel Kurul toplantısı yapması ve karar alması için  yetki verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Erkan ÖZLÜ, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Eyyup ARPACI, Ayhan KOTAN, Tamer ÜNLÜ, Mustafa AYDIN, Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer SÜLLÜ ve Ali PEKER ret oyu kullanmış olup, 8 kabul oya karşılık 17 ret oyu ile teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.

7- İlçemiz sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yol altyapısı, bsk (bitümlü sıcak karışım) asfalt kaplama, sathi kaplama yapım işi planlanmakta olup, yapım işi için çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı ve kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile Belediyemizce İller Bankasından veya özel ya da kamu bankalarından bahse konu yapım işinde üç yıl boyunca kullanılmak üzere (2021 yılı için %30'u 33.000.000,00TL, 2022 yılı için %40'ı 44.000.000,00TL, 2023 yılı için %30'u 33.000.000,00 TL ödenek) toplam 110.000.000,00TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) kredi alınmasına, İller Bankası A.Ş.’den veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde bulunan meri imar planında Cami alanında kalan 197 ada 27 parsel (97,00m²) sayılı taşınmazı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- İlçemiz Toros Mahallesinde  yapımı devam eden 97 adet 100'er m² yeni hobi bahçelerinin alan farkından dolayı yıllık kira bedellerinin 1.500,00TL(Bin Beş Yüz Lira) olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

10- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in Belediye bünyesinde bulunan Bolkar A.Ş.’nin yönetim kurulunun Meclis aritmetiğine göre oluşturulması, her partiden yönetim kuruluna üye alınması hususunda verdiği yazılı önerge hakkında yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER ve Ömer SÜLLÜ kabul oyu kullanmış olup, önerge 8 kabul oya karşılık 17 ret oyla oy çokluğu ile reddedilmiştir. 

11- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in Ereğlispor hakkında verdiği yazılı önerge hususunda Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU Ereğlispor’a gereken maddi /manevi desteği sağladığını, sağlamaya da devam edeceğini ve Ereğlispor’un Fahri Başkanı olmadığı hakkında Meclisi bilgilendirmiş olup, bu konuda Meclise bilgilendirme yapılmasına gerek olmadığının anlaşılması üzerine verilen önerge hakkında yapılan oylama sonucunda, önerge oy birliği ile reddedilmiştir. 

12- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı Meclis Toplantı tarihinin 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Haziran ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

   Hüseyin OPRUKÇU                       Mahmut Melih AYATA           Hasan Fatih SAÇIKARALI

       Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                     Katip Üye

    Belediye Başkanı