Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

17/05/2021 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı


 


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-823.02-6486

 

04.05.2021

Konu  :

2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 71188846/868613 sayılı genelgesi.
b) Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.04.2021 tarihli ve E-90110808-622.02-875658 sayılı yazısı.

         İlgi yazılar gereği 17/05/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de yapılacak olan 2021 Yılı  Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 04/05/2021  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

 

İlan Metni:

        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 17/05/2021 tarihinde  Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Mayıs ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 7/4/2021 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 17/5/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan, Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Türbe Mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık  280 hektarlık alanda yapılan 9. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan, Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık  425 hektarlık alanda yapılan 10. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
6- Belediyemize ait Konya İli, Halkapınar İlçesi, İnceğiz Mevkiinde bulunan 42-2013-17 izin numaralı ariyet ocağının Belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 10(On) yıllığına işletmeye alınarak ihtiyaç duyulacak miktarda üretim ve gerekli nakliyenin yaptırılması hususunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)
7- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan  şirketimiz BOLKAR A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU'ya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.)
8- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan şirketimiz BOLKAR A.Ş. personelimize verilen 500TL bayram harçlığının Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.(Özel Kalem Md.)
9- Ereğli Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.) 

10- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)