Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/04/2021 Tarihli Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

      07/04/2021 NİSAN MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 3/3/2021 tarihinde yapılan Mart ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 7/4/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Belkaya Mahallesi 1500 ve 1501 nolu parsellerin daha önce Belkaya Belediyesi tarafından planı yapılan kısmının 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi gereğince mera vasıf değişikliğinin yapılması konusunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Belediye Meclisi Başkanlık Divanı (Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili ile en az 2 adet Meclis Asil ve Yedek Katip Üyeleri) Seçimlerinin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliği seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının kaçar üyeden oluşturulacağı, hangi komisyonların kurulacağının belirlenmesi ve komisyon üye seçimlerinin yapılması. (İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu)(Yazı İşleri Md.)
8- Ereğli Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılan ihtiyaç fazlası 2003 model, Ford Transit marka, 42 E 3060 plakalı aracın Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe edilmesi  hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Md.)

9- Hissedarı olduğumuz, ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 16 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çömlekçi Mahallesi 589 ada 36 parsel sayılı arsa ve Yukarı Göndelen Mahallesi 465 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
11- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan  şirketimiz BOLKAR A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU'ya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.)

12- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerimiz için İŞKUR tarafından yapılan ödemelerin prim gün sayısına göre olmayıp sabit rakamda kalması ve asgari ücretinde artması nedeniyle kısa çalışma ödeneği desteğiyle birlikte ele geçen maaşlarının asgari ücretin altında kaldığından dolayı eksik kalan kısmı Bolkar A.Ş. tarafından ödenmiş, ödenen bu farkları müktesep hak oluşturmamak kaydı ile sadece Covid-19 Pandemi süreci için Belediyemiz tarafından ikramiye olarak karşılanması konusunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)

13- Ereğli Belediyesi 2020 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.(Mali Hizmetler Md.)

14- Ereğli Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)

15- Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 25 Üye olmak üzere toplam 26 üye ile toplanmıştır. Ek gündem maddesi olarak;

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ilçemiz Bahçeli Mahallesi 101 ada 1 parselin satışının yapılması,

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros, Namık Kemal, Gülbahçe, Şinasi, Türbe, Hamidiye ve Kazancı Mahallelerinde bulunan bazı parsellerin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eti, Toros ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan bazı parsellerle takasının yapılması hususunda 07.11.2018 tarihli ve  135 sayılı Meclis kararının iptali ile yeni karar alınması hakkındaki talebi,

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Bolkar A.Ş. ile ilgili sermaye artırımı hususu olmak üzere bu 3 ek gündem maddesinin gündemin 11. maddesinden sonra dâhil edilmesi, gündem maddelerinden 8. Madde hakkında bir önceki ay karar alındığı tespit edildiğinden bu maddenin gündemden çıkarılması ve kapanış maddesinin 17. madde olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 3/03/2021 tarihinde yapılan Mart ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 07.04.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Belkaya Mahallesi 1500 ve 1501 nolu parsellerin daha önce Belkaya Belediyesi tarafından planı yapılan kısmının 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince mera vasıf değişikliğinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince yapılan Belediye Meclisi Başkanlık Divanı seçimlerinde, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama usulü ile yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ömer EĞER Meclis 1.Başkan Vekilliğine,  Ayhan DARGEÇİT ise Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

Yine aynı gizli oylamada Asil Meclis Katip Üyeliklerine Meclis Üyelerinden Hasan Fatih SAÇIKARALI ve Mahmut Melih AYATA, Yedek Meclis Katip Üyeliklerine Zeki ÜSTÜNDAĞ ve Eyyup ARPACI yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Mustafa KUMRU ve Eyyup ARPACI  (1) bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

7- Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu şeklinde oluşturulmasına ve komisyonların 5 üyeli olmasına, parti üye sayılarının toplam üye sayısına oranlanması ile partilere göre komisyon üye dağılım hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi 2 üye, Cumhuriyet Halk Partisi 2 üye ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 üye şeklinde olmasına ve İhtisas Komisyonlarının üyelerinin belirlenmesi hususunda yapılan işaretle oylama sonucunda;

1- İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden, Ayhan KOTAN, Ömer EĞER, Ömer SÜLLÜ, Ali PEKER ve Ramazan DEMİREL’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Erdal TOPBAŞ, Fikret AKPINAR ve Ayhan GÜLTEKİN’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Mustafa AYDIN, Mehmet ŞEN, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ali Rıza GÜBE, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER ve Mahmut Melih AYATA’nın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Serdar ALTINOK, Tamer ÜNLÜ, Tamer ARSLAN, Ömer SÜLLÜ ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.          

6- Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ali Rıza GÜBE, Halime DEMİREL, Emine Hülya ÇAYHAN, Mehmet YAŞA ve Mahmut ALTINKAYA’nın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.   

7- Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Tamer ARSLAN, Ömer SÜLLÜ ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.                                                                      

8- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 16 parsel sayılı arsayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çömlekçi Mahallesi 589 ada 36 parsel sayılı arsa ve Yukarı Göndelen Mahallesi 465 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Bolkar A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda, 8 kabul oya karşılık, 18 ret oyu ile teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir.

11- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerimiz için İŞKUR tarafından yapılan ödemelerin prim gün sayısına göre olmayıp sabit rakamda kalması ve asgari ücretinde artması sonucu işçilerimizin İŞKUR kısa çalışma ödeneği desteğiyle birlikte ele geçen maaşlarının asgari ücretin altında kaldığından dolayı eksik kalan kısım Bolkar A.Ş. tarafından ödenmiş olup, ödenen bu farkları müktesep hak oluşturmamak kaydı ile sadece Covid-19 Pandemi süreci için Belediyemiz tarafından ikramiye olarak karşılanması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Bahçeli Mahallesi 101 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında ibadet alanında kalan Barbaros Mahallesi 870 ada 3 parsel, 870 ada 4 parsel, Namık Kemal 64 ada 59 parsel Gülbahçe Mahallesi 1262 ada 64 parsel, Şinasi Mahallesi 1348 ada 7 parsel, Türbe Mahallesi 562 ada 13 parsel, Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel, Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parsel ve imar planında ilköğretim alanında kalan Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel sayılı yerler ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eti Mahallesi 33 pafta 2674 ada 9 parsel, Toros Mahallesi 2612 ada 41 parsel, Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel, 181 ada 1 parsel ve 176 ada 128 parsel sayılı yerlerin takasının yapılması hususunda alınan ilgi sayılı meclis kararının iptal edilmesine;

Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında  ibadet alanında kalan Türbe Mahallesi 562 ada 13 parsel, Gülbahçe Mahallesi 1262 ada 64 parsel, Şinasi Mahallesi 1348 ada 7 parsel, Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel, Kazancı Mahallesi 211 ada 36 parsel, Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel, Barbaros Mahallesi 870 ada 3 parsel, 870 ada 4 parsel, Namık Kemal 64 ada 59 parsel Çayhan Mahallesi 1548 parsel Cahı Mahallesi 1715 ada 131 parsel Belkaya Mahallesi 6324 parsel Belkaya Mahallesi 9 parsel Belkaya Mahallesi 10 parsel sayılı taşınmazlarla,

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eti Mahallesi 2674 ada 9 parsel, Orhaniye Mahallesi 181 ada 1 parsel ve 182 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Bolkar İnş. Hayv. Turz. Hizm. İşl. San. Tic. A. Ş.’ye 1.800.000,00TL sermaye artırımı yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- 2020 Yılı Denetim komisyon raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur.

16- Ereğli Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisimizce yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- Mayıs ayı Meclis Toplantı tarihinin 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Hüseyin OPRUKÇU                    Mustafa KUMRU                 Fikret AKPINAR

                 Meclis Başkanı                              Katip Üye                                Katip Üye

              Belediye Başkanı