Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/04/2021 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-53328472-105.02-4952

 

31.03.2021

Konu  :

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

 

DAĞITIM YERLERİNE

        Ereğli Belediye Meclisi, gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 7/4/2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda 2021 Yılı Nisan ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. Gereğini rica ederim.

Gündem:
 

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 3/3/2021 tarihinde yapılan Mart ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 7/4/2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İlçemiz Belkaya Mahallesi 1500 ve 1501 nolu parsellerin daha önce Belkaya Belediyesi tarafından planı yapılan kısmının 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi gereğince mera vasıf değişikliğinin yapılması konusunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- 5393     Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince Belediye Meclisi Başkanlık Divanı (Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili ile en az 2 adet Meclis Asil ve Yedek Katip Üyeleri) Seçimlerinin yapılması. (Yazı İşleri Md.)
6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliği seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının kaçar üyeden oluşturulacağı, hangi komisyonların kurulacağının belirlenmesi ve komisyon üye seçimlerinin yapılması. (İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu)(Yazı İşleri Md.)
8- Ereğli Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılan ihtiyaç fazlası 2003 model, Ford Transit marka, 42 E 3060 plakalı aracın Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe edilmesi  hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Md.)

9- Hissedarı olduğumuz, ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 16 parsel sayılı arsanın  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çömlekçi Mahallesi 589 ada 36 parsel sayılı  arsa ve Yukarı Göndelen Mahallesi 465 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
11- Ereğli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan  şirketimiz BOLKAR A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerini ve şirket yöneticilerini atama yetkisinin Belediye  Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU'ya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.)
12- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerimiz için İŞKUR tarafından yapılan ödemelerin prim gün sayısına göre olmayıp sabit rakamda kalması ve asgari ücretinde artması nedeniyle kısa çalışma ödeneği desteğiyle birlikte ele geçen maaşlarının asgari ücretin altında kaldığından dolayı eksik kalan kısmı Bolkar A.Ş. tarafından ödenmiş, ödenen bu farkları müktesep hak oluşturmamak kaydı ile sadece Covid-19 Pandemi süreci için Belediyemiz tarafından ikramiye olarak karşılanması konusunun görüşülmesi.(Fen İşleri Md.)

13- Ereğli Belediyesi 2020 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.(Mali Hizmetler Md.)

14- Ereğli Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)

15- Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)