Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/03/2021 Tarihli Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

      03/03/2021 MART MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 3.2.2021 tarihli Şubat ayı olağan Meclis toplantısı karar özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 3.3.2021 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulunun bulunduğu kavşaktan Sanayi Caddesine kadar (GO Petrol) olan cadde isminin  Aydın Selay olarak, İlçemiz Çayhan Mahallesinde okulun bulunduğu yerden Camiye kadar olan cadde isminin Talat Çayhan  olarak, Sarıtopallı Mahallesinde yapılan yeni cezaevinin girişinde bulunan cadde isminin Cezaevi Caddesi olarak ve Ereğli Tren Garı önünden başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Nikah Salonuna kadar olan cadde isminin İstasyon Caddesi olarak belirlenmesinin  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

6- Nisan ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 22 Üye olmak üzere toplam 23 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ali Rıza GÜBE ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Ayhan KOTAN, Tamer ÜNLÜ, Erdal TOPBAŞ ve Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın Meclise sunduğu;

 a- İlçemiz Orhaniye Mahallesi dolmuş güzergahları ve köy içi yolların düzeltilmesi,

 b- 1., 2., ve 3. Toki bölgesi ile hastane yolundaki halk otobüslerinin kaldırılması,

 c- Çayhan Mahallesi halı sahasının yırtılan çadırının değiştirilmesi hususlarını belirten yazılı önergesi hakkında, Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Belediye Başkanı olarak önergeyi sözlü olarak cevaplamış olup Meclis gündemine dahil edilmemiştir.

2- Fen İşleri Müdürlüğünce verilen Konya İl Sağlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak hibe alınacak araçlar hakkında ki ek gündem maddesinin gündemin 6. maddesi olarak belirlenmesi,

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce verilen ilçemiz Akhüyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 355 nolu parselin bir kısmının ve 360 nolu parselin tamamının kaplıca tesisleri, jeotermal sera, hayvanat bahçesi ve yaşlı bakım merkezi yapılması için mera vasfının kaldırılarak Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi ile ilgili ek gündem maddesinin gündemin 7. maddesi olarak belirlenmesi ve kapanış maddesinin 8. madde olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 03/02/2021 tarihinde yapılan Şubat ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 03.03.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- 18.02.2021 tarihli ve 2021/3 nolu İmar Komisyon kararında;

 Ereğli İlçesi Ziyagökalp Mahallesi 369 adada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı Lejantındaki Hmax serbest olan yapılaşma koşulunun Yençok 21,50 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- 18.02.2021 tarihli ve 2021/4 nolu İmar Komisyon kararında;

Ereğli İlçesi Eti Mahallesi 1996 ada 5 parselde yapılan özel hastanenin karşısında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olan yapılaşma koşulunun Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 18.02.2021 tarihli ve 2021/5 nolu İmar Komisyon kararında;

 Ereğli İlçesi Barbaros Mahallesi 857 ada, 1 parselde bulunan Kapalı Pazar yerinin arkasında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olan yapılaşma koşulunun Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulunun bulunduğu kavşaktan Sanayi Caddesine kadar (Go Petrole kadar) olan cadde isminin Aydın SELAY olarak,

İlçemiz Çayhan Mahallesinde okulun bulunduğu yerden Camiye kadar olan cadde isminin Talat ÇAYHAN olarak,

Sarıtopallı Mahallesinde yapılan yeni cezaevinin girişinde bulunan cadde isminin Cezaevi Caddesi olarak,

Ereğli Tren Garı önünden başlayıp Recep Tayyip ERDOĞAN Nikah Salonuna kadar olan cadde isminin İstasyon Caddesi olarak belirlenmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 42 E 3060 - 42 ADN 15 -  42 PN 841 plakalı 3 adet hizmet aracının Belediyemize bedelsiz olarak hibe alınması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi: 01.03.2021 tarihli ve E-96547641-000-381907 sayılı yazısı ile talep edilen, İlçemiz Akhüyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 355 parsel numaralı taşınmazın 243.000,00 m² lik kısmının ve 360 numaralı taşınmazın tamamının kaplıca tesisleri, jeotermal sera, hayvanat bahçesi ve yaşlı bakım merkezi yapılması amacıyla mera vasıflarının kaldırılarak Maliye Hazinesi adına tescil yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı Meclis Toplantı tarihinin 7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mart ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

Hüseyin OPRUKÇU                    Mustafa KUMRU          Hasan Fatih SAÇIKARALI

                 Meclis Başkanı                              Katip Üye                                Katip Üye

              Belediye Başkanı