Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/02/2021 Tarihli Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 
T.C.
 
KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ
03/02/2021 ŞUBAT MECLİS TOPLANTISI
 
GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 06.01.2021 tarihli Ocak ayı olağan Meclis toplantısı karar özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3- 03.02.2021 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
4- Bulgurluk Mahallesi 1305, 1306, 1310 nolu parsellerin tamamı 469 ve 532 nolu parsellerin Kamu Orta Malı olan mera  yeri olan taşınmazların  tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi gereğince vasıf  değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
5- Belkaya Mahallesi mera vasıflı 6854 nolu parselin planda kalan kısmı için 4342 sayılı Mera Kanununun 14/d maddesi gereğince vasıf  değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
6-  Ereğli İlçesi Cahı, Ziyagökalp ve Namık Kemal Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya-Adana Karayolu güzergahı boyunca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
7- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerden Kırsal Mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili İmar Komisyon kararının görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Md.)
8- Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 42 BT 600, 42 ADN 15, 42 PU 317, 42 PN 841 plakalı 4 adet hizmet aracının Belediyemize bedelsiz olarak hibe alınması hususunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)
9- Ereğli Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71. maddesi hükmü doğrultusunda; Belediyemize ait, Sosyal tesislerin, lokanta, cafe, çay ocağı gibi yerlerin işletilmesi, Belediyemizin meslek edindirme kurslarında öğrenciler ve ev hanımları tarafından üretilen el işleri ve ev işleri ürünlerin değerlendirilmesi ve uygun herhangi bir yere konusunda faaliyet göstermek amacıyla, Belediye Sosyal Tesisleri ve El Ürünleri İşletmesi kurulması için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/i maddesi gereğince karar alınmasının görüşülmesi. (Tesisler Md.)
11- Mart ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)
 
KARAR ÖZETLERİ
1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 28 Üye olmak üzere toplam 29 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Halime DEMİREL ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Ek gündem maddesi olarak; 
1- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın pandemi nedeniyle kapalı olan kahvehane, kafe, çay ocağı(parklardaki) işletmecilerin ve kapalı olan diğer esnaflara doğalgaz ve kömür yardımı verilmesi hakkındaki yazılı önergesi,
2- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın Belediye Başkanlığınca bir firmadan 4x4 Pick-Up araçların kiralanması ihalesi hakkındaki yazılı önergesi,
3- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın Belediyemiz bünyesinde görev yapan Nihat YAZAR hakkındaki yazılı önergesi,
4- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın Gülbahçe pazarında pazarcılarla yapılan görüşmelerde pazara yakın marketlerin malzemelerini yola yaydıkları bunun pazara girişi zorlaştırdığı hakkındaki yazılı önergesi ve diğer önergelerin Meclis gündemine eklenmesi için yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden Emine Hülya ÇAYHAN,  Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Ali PEKER, İmdat GÜLTEKİN, Fikret AKPINAR,  Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ömer SÜLLÜ, Cafer ÖZER kabul oyu kullanmış, 10 kabul oya karşılık 19 ret oyla verilen 4 önerge oy çokluğu ile reddedilmiştir. 
Yine ek gündem olarak; Meclis Üyesi İmar Komisyon Başkanı Ayhan DARGEÇİT’in ve AK Parti Grup Başkanvekili Serdar ALTINOK’un ortak imzasıyla verilen, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan ekli listede belirtilen köylerin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hakkında verilen yazılı önergenin gündemin 8. maddesi olarak eklenmesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Serdar ALTINOK’un Ak Parti Grubu adına verdiği, pandemi sürecinde yerel esnafa destek olunması amacıyla Belediyemizin kiracıları olan esnaflara kiralarında indirim yapılması hakkında yazılı önergesinin gündeme 12. madde olarak eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2- 06/01/2021 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
3- 03.02.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
4- Bulgurluk Mahallesi 1305, 1306, 1310 nolu parsellerin tamamı ve 469 ve 532 nolu parsellerin Kamu Orta Malı olan mera yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarında 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince vasıf değişikliği yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5- 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belde iken mahalleye dönüştürülen Belkaya Mahallesi 6854 nolu parselin daha önce Belkaya Belediyesi tarafından planı yapılan kısmının 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince vasıf değişikliğinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- 18.01.2021 tarihli ve 2021/1 nolu İmar Komisyon kararı: Ereğli İlçesi Cahı, Ziyagökalp ve Namık Kemal Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya-Adana Karayolu güzergahı boyunca konut dışı kentsel çalışma alanında kalan petrol istasyonlarının akaryakıt ve servis istasyonu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve Cahı Mahallesi 3517 ada 1 parselin Anaokulu alanı olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Yukarıda belirtilen Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği ve Cahı Mahallesi 3517 ada 1 parsele ait uygulama imar planı değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- 18.01.2021 tarihli ve 2021/2 nolu İmar Komisyon kararı: 16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında kanunun 10. Maddesine istinaden 6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan beldelerin tamamının kırsal mahalle olarak ilan edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Yukarıda belirtilen 6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan beldelerin tamamının kırsal mahalle olarak ilan edilmesi talebinin değerlendirildiği 2021/2 nolu Komisyon kararının, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerden 6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan ekli listede belirtilen köylerin kırsal mahalleye dönüştürülmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9- Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 42 BT 600 - 42 ADN 15 -  42 PU 317 - 42 PN 841 plakalı 4 adet hizmet aracının Belediyemize bedelsiz olarak hibe alınması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle hazırlanan ve ekte sunulan Ereğli Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
11- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71 inci maddesi hükmü doğrultusunda Belediyemize ait, Sosyal tesislerin, lokanta, cafe, çay ocağı gibi yerlerin işletilmesi, Belediyemizin meslek edindirme kurslarında öğrenciler ve ev hanımları tarafından üretilen el işleri ve ev işleri  ürünlerin değerlendirilmesi ve uygun herhangi bir yere konusunda faaliyet göstermek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/i maddesi gereğince Belediye Sosyal Tesisleri ve El Ürünleri İşletmesi kurulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12- Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinin ekonomik etkisi ile iş hacmi daralan yerel esnafa destek olunması amacıyla Belediyemizin kiracıları konumunda olan esnaflarımızın kiralarının yeniden gözden geçirilerek makul bir seviye indirilmesi ya da ödemelerin ertelenmesi konusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2020/28 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı Meclis Toplantı tarihinin 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Şubat ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.
 
 
 
Hüseyin OPRUKÇU                    Mustafa KUMRU Hasan Fatih SAÇIKARALI
Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                Katip Üye
Belediye Başkanı