Ereğli Tarihi

Ereğli Belediyesi  |

Ereğli Tarihi

Ereğli Müzesi

1968 yılında kurulan Ereğli Müzesi'nde M.Ö. 7000 yılından başlayarak Neolitik dönemden itibaren bütün medeniyetlere ait eserler yer almaktadır. Neolitik Döneme ait Can Hasan'dan çıkan el baltaları, duvar freskleri, pişmiş toprak kaplar; Kalkolitik Döneme ait polikrom pişmiş kaplar, ağırşaklar; Eski Tunç Çağı'na ait hayvan ve insan figürleri, damga mühürler; Asur Ticaret Koloni Çağı'na ait bulleli testiler, idoller; Hitit Çağına ait pişmiş toprak meyvelikler, silindir ve damga mühürler,hiyoroglif ve çivi yazılı heykel kaideleri; Frig Çağına ait fibulalar, gaga ağızlı testiler; Helenistik Döneme ait Lekythos'lar Athena sikkeleri, altın varaklar; Roma Dönemine ait mimari parçalar, mezar stelleri; Bizans Çağına ait mimari parçalar; Selçuklu ve Karamanoğlu Dönemlerine ait sırlı kaseler, alçı süslemeler; Osmanlı Dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim'ler, silahlar, halı ve kilimler sergilenmektedir.