Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Hazineye Ait 2B ve Tarım Arazilerinin Satışı

                10/07/2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; 6292 sayılı Kanuna göre Hazineye ait 2B kapsamındaki taşınmazlar ile köylerde bulunan tarım arazilerinin satışlarına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık 2019 tarihinde kadar, 4706 sayılı Kanuna göre belediye ve mücavir alanlarda bulunan Hazine taşınmazlarının satışlarına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2019' a kadar uzatılmıştır.