Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Banka Promosyonu İhale Kararı ve İlanı

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI

 

Sayı  :  2018/1-1                                                                                                                                   28.11.2018

Konu: Banka Promosyonu

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2018/1

1-Kurumun Adı

:Konya Ereğli Belediye Başkanlığı

A) Adresi

: Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:54 Ereğli/KONYA

B) Telefon ve Faks Numarası

: 0332 713 15 18– 0332 713 12 40

C) Elektronik Posta Adresi

: insankaynaklari@eregli.bel.tr.

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı İhale Kanununa Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 177 ( 5393 S.K.a tabi Başkan, Başkan Yrd.; 657 S.K.a tabi memur; 5393 S.K.a tabi sözleşmeli personel; 4857 S.K.a tabi sürekli işçi)

5-Kurumun Aylık yaklaşık Nakit Akışı

: Net: 921.716,39 TL     Brüt: 1.470.910,46 TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Ereğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:06/12/2018 Perşembe günü, saat 14:00

8-İhale Kararı Tarihi ve Saati

: 12/12/2018 Çarşamba Günü Saat 14.00

                Banka Promosyonu İhale Komisyonu’nca 06/12/2018 Perşembe günü, saat 14:00’te yapacağı Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesinin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar verilmiştir.

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://www.eregli.bel.tr. adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 06/12/2018 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Ereğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan sonra ihale komisyonunca belirlenecek en yüksek teklifi veren en az üç adet banka arasında 12.12.2018 tarihinde açık artırma yöntemiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

 

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

Zafer YILMAZ

Ömer ŞEN

Seyfi ÇELİK

İnsan Kaynakları ve Eğt.Md.

Memur

İşçi

Harcama Yetkilisi

Kamu Çalışanı

Belediye İş Sendikası Yetkilisi

 

 

 

 

 

Ek:

1- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

3- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği

4- Personel Profili ve Aylık Nakit Akış Tablosu

 

1.Banka Promosyonu İhale Şartnamesini görmek için tıklayınız

2.Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneğini görmek için tıklayınız

3.Banka Promosyonu İhalesi Teklif Mektubu Örneğini görmek için tıklayınız

4.Personel Profili ve Aylık Nakit Akış Tablosunu görmek için tıklayınız