Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

696 Sayılı KHK İle İlgili Hükümlü Alım Personeli Hakkında Sınav Sonuç ve Hak Sahipliği İlanı

 

 

696 sayılı KHK. nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi kapsamında BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞ TALEBİNDE bulunan ESKİ HÜKÜMLÜ hizmet alım personeli HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ SINAV SONUÇ VE HAK SAHİPLİĞİ İLANIDIR

 

            24.12.2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’ nın 127. maddesi, Geçici 24. maddesi ile düzenlenen, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarında ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinde, Birlikte ve ayrı ayrı Sermayesinin Yarısından fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların Belediyemiz şirketine geçiş işlemleri çerçevesinde, gerçekleştirilen işlemler sonucunda 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları kesinleşmiş olup sınav sonuçları ekli listede yayımlanmıştır

            İlgililere ilanen duyurulur. 16.04.2018

 

 

 

                                                                                              Mehmet GÜNGÖR

                                                                                              Belediye Başkan Yardımcısı V.

                                                                                              (Sınav Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:  Kesinleşmiş Sınav Sonuç Listesi

 

 

 

 

Konya Ereğli Belediye Başkanlığı 696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi Kapsamında Belediyemiz Şirketine Geçiş Talebinde Bulunan Eski Hükümlü Hizmet Alım Personeli Hakkında Kesinleşmiş Sınav Sonuç ve Hak Sahipliği İlanı Listesini indirmek için tıklayınız.