Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

696 Sayılı KHK Kapsamında Bulunan Hizmet Alım Personeli Hakkında Sözlü Sınav İlanı

 

696 sayılı KHK.nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi kapsamında BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞ TALEBİNDE bulunan hizmet alım personeli HAKKINDA SÖZLÜ SINAV  İLANIDIR

           

            24.12.2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK.nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi ile düzenlenen, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarında ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinde, Birlikte ve ayrı ayrı Sermayesinin Yarısından fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların Belediyemiz şirketine geçiş işlemleri çerçevesinde, 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 696 sayılı KHK kapsamında yapılacak işlemlere dair usul ve esasları düzenleyen Tebliğin 38 Maddesine göre ve Başkanlık Makamının 15.01.2018 Tarih ve 18759864-903/45 sayılı oluru ile oluşturulan Sınav Kurulunca; Sınava girmeye hak kazandığı kesinleşmiş 362 adaydan, öğrenim durumu itibariyle yazılı sınav yapılması uygun görülen ve bu sınavda başarılı olanlarla birlikte öğrenim durumu itibariyle sadece sözlü sınava alınacak adayların 26.03.2018 Tarihinde sabah 08.00 saatindeki mesai başlangıcından itibaren özel güvenlik ve büro personelinden başlamak üzere ve hizmet akışını aksatmayacak şekilde gün boyunca birimler sırayla çağrılarak sözlü sınav yapılması listeleri bulunan 156 adayın aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte yazılı sınava alınmasının Tebliğin 39. Maddesine göre ilan edilerek sınavın gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

            Adayların aşağıda belirtilen tarihte mesai günü boyunca sözlü sınava çağrılmaya hazır bulunmaları izin vb. mazeretlerle aksaklığa meydan verilmemesi rica olunur.

            İlgililere ilanen duyurulur.23.03.2018

 

 

                                                                                              Mehmet GÜNGÖR

                                                                                              Belediye Başkan Yardımcısı V.

                                                                                              Sınav Kurulu  Başkanı

 

SÖZLÜ SINAV  TARİHİ                            : 26 MART 2018 PAZARTESİ

SINAV SAATİ                                             : 08.00-17.00

SINAV YERİ                                                           : Belediye Encümen Salonu

EKİ: Sözlü Sınava Katılacak Personel Listesi

 

 

Konya Ereğli Belediye Başkanlığı 696 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Geçiş Yapacak Hizmet Alım Personeli Sözlü Sınav Katılımcı Listesini indirmek için tıklayınız.